Chemap Agro s.r.o.

EKOL

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

V tank-mix kombinaci s přípravkem na ochranu rostlin se ochranná lhůta řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se Ekol aplikuje.

Dávkování - ovocné a okrasné dřeviny:

- varianta 1 - 10 l/ha na 1 m výšky koruny (poznámka = 10–30 l/ha),

- varianta 2 - 20 l/ha ,

- varianta 1 - max. 500 l aplikační kapaliny na 1 m výšky koruny ,

- varianta 2 - max. 1000 l aplikační kapaliny/ha .

Max. množství pomocného prostředku aplikovaného na porost během vegetace: 60 l (40 l)

Max. počet aplikací: 2×

Interval mezi aplikacemi: 10–14 dnů

Pomocný prostředek s fyzikálním působením na živočišné škůdce. Působí dotykově, škůdce je třeba dokonale smáčet aplikační kapalinou.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Cukrovka zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Ječmen ozimý zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Kukuřice zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Okrasné dřeviny zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 1-1,5 l 0,1–0,15 % TM s insekticidy proti přezimujícím škůdcům 1000 l
Okrasné dřeviny fyzikální působení svilušky, mšice, - při výskytu v průběhu vegetace 20 l max. 2×
Okrasné dřeviny fyzikální působení přezimující a jarní škůdci, - při výskytu po vyrašení 10-30 l 10 l/ha na 1m výšky koruny stromu 1000 l max. 2×
Oves jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Ovocné dřeviny zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 1-1,5 l 0,1–0,15 % TM s insekticidy proti přezimujícím škůdcům 1000 l
Ovocné dřeviny fyzikální působení svilušky, mšice, - při výskytu v průběhu vegetace 20 l max. 2×
Ovocné dřeviny fyzikální působení přezimující a jarní škůdci, - při výskytu po vyrašení 10-30 l 10 l/ha na 1m výšky koruny stromu 1000 l max. 2×
Ovocné dřeviny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Proso zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Pšenice jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Réva vinná fyzikální působení přezimující a jarní škůdci, - při výskytu po vyrašení 10-30 l 10 l/ha na 1m výšky koruny stromu 1000 l max. 2×
Řepka olejka, jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Slunečnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Tritikale ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
Žito ozimé zlepšení vlastností aplikační kapaliny 1-1,5 l TM s fungicidy a insekticidy
detail