Chemap Agro s.r.o.

GLYFIN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.

Pomocný prostředek Glyfin se používá s povolenými herbicidními přípravky především na bázi glyfosátů a totálních herbicidů. Lze ho použít i v kombinacích s postemergentními herbicidy a též s povolenými fungicidy a insekticidy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny 0,05 l
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 0,05 l
Železnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny 0,05 l
detail