Chemap Agro s.r.o.

GONDOR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL se nestanovuje. Řídí se ochrannou lhůtou stanovenou pro přípravek na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Pomocný prostředek se aplikuje v TM směsi s insekticidy, fungicidy, herbicidy a regulátory v souladu s návody jejich použití.

Aplikační dávka vody: 100–200 l/ha při dávce pomocného prostředku 0,25 l/ha; nad 200 l/ha při dávce pomocného prostředku 0,4 l/ha.
Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, regulátory 0,25-0,4 l max. koncentrace 0,25 %
Nezemědělská půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, regulátory 0,25-0,4 l max. koncentrace 0,25 %
Orná půda zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, regulátory 0,25-0,4 l max. koncentrace 0,25 %
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, regulátory 0,25-0,4 l max. koncentrace 0,25 %
Železnice zlepšení vlastností aplikační kapaliny TM s insekticidy, fungicidy, herbicidy, regulátory 0,25-0,4 l max. koncentrace 0,25 %
detail