BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

IT DIQUAT

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Dávka vody: 200–500 l/ha (len setý 300500 l/ha)

Brambor - desikace

Aplikujte v době, kdy hlízy dosáhly požadovaných parametrů, minimálně však 14 dnů před sklizní aby došlo ke zpevnění slupky hlíz a nať byla zcela desikovaná. Aplikujte na suchý porost, optimálně za slunečného počasí a nízké vzdušné vlhkosti. Přípravek může poškodit hlízy, pokud je aplikován na porost vystavený stresu suchem. Slabý déšť, mlha nebo silná rosa v době aplikace můžou zvýšit riziko poškození. Před aplikací se ujistěte, že půda v okolí hlíz je vlhká. Přípravek může být aplikován jednorázově nebo v dělené aplikaci.

Jednorázová aplikace - 4,0 litry přípravku/ha v 200–500 litrech vody/ha

Dělená aplikace - První aplikace 0,5–2,0 litry přípravku/ha v 200–500 litrech vody/ha; - Druhá aplikace 2,0–4,0 litry přípravku/ha v 200–500 litrech vody/ha do celkové dávky max. 5,0 litrů přípravku/ha. Při dělené aplikaci by měla druhá aplikace následovat do 7 dnů po první aplikaci.

Množství postřikové kapaliny a dávka přípravku se řídí hustotou a mohutností porostu.

Řepka olejka

Nepolehlé porosty - Aplikujte v době, kdy je 90 % šešulí v prostřední třetině stonku žlutých a jejich semena jsou červenohnědá až tmavě hnědá s několika černými. Zbývajících 10 % semen je zelených ale pevných a pružných.

Částečně polehlé nebo ohnuté rostliny - Aplikujte v době, kdy jsou všechna semena v povrchové vrstvě šešulí červenohnědá až tmavě hnědá a semena ve většině šešulí ve spodní vrstvě mění barvu.

Sklizeň provádějte, jakmile semena dosáhnou vlhkosti 12–15 %, což je obvykle 7–10 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 250–500 l/ha. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Hrách na zrno

Aplikujte v době, kdy spodní lusky začínají hnědnout a jejich semena jsou tvrdá; lusky ve střední části rostliny by měly být žluté s tuhými avšak ne tvrdými semeny. Celkově by měly být listy žluté a vlhkost semen pod 45 %. Brzká aplikace muže způsobit snížení výnosu a kvality.

Nižší dávku přípravku a postřikové kapaliny použijte u řidšího a méně zapleveleného porostu.

Použití v hrachu určenému k dalšímu zpracování konzultujte se zpracovatelem.

Dávka vody: 200–500 l/ha

Bob ke krmným účelům

Aplikujte na zralý porost, kdy je většina lusků hnědá až černá a kožovitá.

Sklizeň provádějte 7–10 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 200–500 l/ha. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Polehlé porosty ječmene a ovsa ke krmným účelům

Aplikujte na porost zralý ke sklizni.

Dávku přípravku volte podle druhu plevelů:

- Ptačinec žabinec: 2,0 l/ha

- Vyšší podíl zelené hmoty, mírně rostoucí širokolisté plevele: 3,0 l/ha

- Silně rostoucí plevele, pýr plazivý: 4,0 l/ha

Sklizeň provádějte, jakmile je zelená hmota dedikována, což je obvykle 4 a více dnů po aplikaci.

Dávka vody: 200–500 l/ha. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Len setý (olejný)

Aplikujte na zralý porost, když jsou tobolky hnědé a chrastí při zatřesení a stonky začínají žloutnout.

Sklizeň provádějte, jakmile semena dosáhnou vlhkosti pod 14 % což je obvykle 10–20 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 300–500 l/ha, Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Jetel luční, jetel plazivý

Aplikujte na zralý porost cca 2–3 dny před předpokládanou sklizní v případě přímé sklizně a 1 až 2 dny před sečením v případě sklizně z pokosu. Zpoždění sklizně může vést k obrůstání.

Dávka vody: 200–500 l/ha Vyšší dávku přípravku a postřikové kapaliny použijte u hustého porostu.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty

Desikace neurychluje zrání. Plodiny musí být v okamžiku aplikace přípravku zralé.

Při použití na ne zcela zralou plodinu může dojít ke snížení výnosu a kvality semen.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace 3 l 200–500 l pouze bob ke krmným účelům
Brambor desikace aplikace jednorázová 4 l 200–500 l
Brambor desikace aplikace dělená 0,5–2,0 l/ha + 2,0–4,0 l/ha do celkové dávky 5,0 l/ha 5 l 200–500 l
Hrách desikace 2-3 l 200–500 l pouze hrách na zrno
Ječmen jarní desikace 2-4 l 200–500 l polehlé porosty ke krmným účelům
Ječmen ozimý desikace 2-4 l 200–500 l polehlé porosty ke krmným účelům
Jetel luční desikace 3 l 200–500 l pouze semenné porosty
Jetel plazivý desikace 3 l 200–500 l pouze semenné porosty
Len desikace 3 l 300–500 l pouze len setý-olejný
Oves jarní desikace 2-4 l 200–500 l polehlé porosty ke krmným účelům
Řepka olejka, jarní desikace 3 l 200–500 l
Řepka olejka, ozimá desikace 3 l 200–500 l
detail