BASF
BASF
BASF

AGRA

MAXIeN

Účinná látka

Balení

20 l HDPE kanystr, 640 l HDPE kontejner

Charakteristika

Pomocná půdní látka obsahující inhibitor ureázy NBPT. Inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak enzymatický rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Složení: N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) – 20 % hmot.,DMSO
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

MAXIeN je určen ke společné aplikaci s kapalnými hnojivy obsahujícími amidický dusík (DAM, SAM, roztok močoviny), případně ho lze použít pro aplikaci na povrch pevných granulovaných hnojiv, která obsahují více jak 50 % amidicky vázaného dusíku. Jeho přidáním se omezují ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší. Použitím přípravku MAXIeN se omezuje přeměna močoviny na amonnou formu a tím se pozitivně ovlivňuje průnik dusíku do kořenové zóny kulturních rostlin.
MAXIeN pozitivně ovlivňuje využití dusíku rostlinami z použitých hnojiv. Obsažená látka DMSO navíc přispívá k lepšímu průniku látek (dusíku) přes listy.

Doporučení

Rozsah a způsob použití: Doporučené množství přípravku se rovnoměrně nanese na povrch tuhých hnojiv obsahujících amidický dusík, a to nejdéle 120 dnů před aplikací hnojiva. V případě použití přípravku MAXIeN do kapalných hnojiv obsahujících močovinový dusík je nejvhodnější přípravek přidat těsně před aplikací, nejdéle však 14 dní před aplikací.

Doporučené dávkování: Při aplikaci přípravku MAXIeN na tuhé hnojivo s obsahem minimálně poloviny z celkového obsahu dusíku v amidické formě se tento ve vhodném míchacím zařízení rovnoměrně nanese na povrch hnojiva (např. prilované močoviny). Pro dosáhnutí požadovaného inhibičního účinku je potřebné na každých 100 kg dusíku v amidické formě aplikovat 0,9 až 1,9 litru koncentrátu MAXIeN, tj. na 1 000 kg prilované močoviny 2 až 4 litry koncentrátu MAXIeN. Pokud se inhibiční účinek přípravku MAXIeN využívá na zvýšení účinnosti amidického dusíku obsaženého v kapalných hnojivech, doporučuje se aplikovat 0,75 – 1,6 litru přípravku na 100 kg dusíku v amidické formě, resp. 1,5 až 3 litry MAXIeNu na 1 000 litrů dusíkatého roztoku typu 30-0-0 (DAM-390). Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku MAXIeN při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě apod. Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku MAXIeN možné snížit dávku aplikovaného dusíku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Ječmen jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Ječmen ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Ječmen ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší regenereční hnojení 0,15–0,20 l/100 l DAM
Ječmen ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Ječmen ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší hnojení před setím a během setí 0,15–0,20 l/100 l DAM
Kukuřice zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Kukuřice zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Mák zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Mák zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Oves jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Oves jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Oves ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší regenereční hnojení 0,15–0,20 l/100 l DAM
Oves ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Oves ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší hnojení před setím a během setí 0,15–0,20 l/100 l DAM
Oves ozimý zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Proso zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Proso zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Pšenice jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Pšenice jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Pšenice ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Pšenice ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší hnojení před setím a během setí 0,15–0,20 l/100 l DAM
Pšenice ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Pšenice ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší regenereční hnojení 0,15–0,20 l/100 l DAM
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší hnojení před setím a během setí 0,15–0,20 l/100 l DAM
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Řepka olejka, ozimá zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší regenereční hnojení 0,15–0,20 l/100 l DAM
Slunečnice zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Slunečnice zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Tritikale jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Tritikale jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Tritikale ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Tritikale ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší hnojení před setím a během setí 0,15–0,20 l/100 l DAM
Tritikale ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Tritikale ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší regenereční hnojení 0,15–0,20 l/100 l DAM
Všechny plodiny zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Všechny plodiny zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Žito jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší základní a časné hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
Žito jarní zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Žito ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší regenereční hnojení 0,15–0,20 l/100 l DAM
Žito ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší pozdní a kvalitativní hnojení 0,25–0,30 l/100 l DAM
Žito ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší hnojení před setím a během setí 0,15–0,20 l/100 l DAM
Žito ozimé zlepšení vlastností hnojiv obsahující amidickou formu dusíku, omezení ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší produkční hnojení 0,20–0,25 l/100 l DAM
detail