BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MAXIMA

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku DESSICASH 20% SL.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Aplikace do slunečnice: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Aplikace do slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
bob, hrách, jetel luční, jetel plazivý,
200–500 l /ha
postřik
max. 1×
brambor
200–500 l /ha
postřik
max. 2×
chmel otáčivý
min. 1000 l /ha
postřik
max. 1×
ječmen, len setý (olejný), oves
300–500 l /ha
postřik
max. 1×
řepka olejka
250–500 l /ha
postřik
max. 1×
slunečnice
200–400 l /ha
postřik
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou, mohutností porostu a intenzitou zaplevelení.

Desikace brambor v dávce 4,0 l/ha může následovat po předchozí aplikaci na plevele v dávce 2,0 l/ha.

Návod k použití:

Brambor k desikaci natě bramboru na začátku přirozeného dozrávání porostu v době, kdy hlízy dosáhly sklizňové velikosti a zralosti. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou, mohutností porostu a intenzitou zaplevelení. Aplikujte za slunečného počasí a nízké vzdušné vlhkosti. Přípravek může poškodit hlízy, pokud je aplikován v době nebo krátce po období sucha. Slabý déšť, mlha nebo silná rosa v době aplikace nebo krátce po ní můžou zvýšit riziko poškození. Neaplikujte, když je půda v okolí hlíz suchá. V porostech určených ke skladování aplikujte 7–10 dnů před sklizní aby došlo ke zpevnění slupky hlíz.

Brambor - použití jako herbicid pro regulaci plevelů: Rané odrůdy mohou být ošetřovány až do 10 % vzešlých rostlin. Ostatní odrůdy mohou být ošetřovány až do 40 % vzešlých rostlin, avšak rostliny nesmí být v době aplikace vyšší než 15 cm. Neaplikujte postemergentně na brambory za velmi teplého a suchého počasí nebo na oslabené rostliny z malých nebo nemocných hlíz.

Chmel (chemické dočišťování chmele, defoliace spodních listových pater): Aplikaci provádějte v červenci poté, co chmel dosáhl stropu konstrukce. Nepoužívejte za sucha. Neaplikujte nad spojovacím drátem (asi 100–120 cm).

Účinnost na plevele může být snížena při intenzivním obrůstání chmele nebo u některých obtížně hubitelích plevelů (např. rdesno ptačí, ptačinec, svízel)

Hrách na zrno (desikace): Přípravek aplikujte na zralý porost, když vlhkost semen poklesne pod 45 %. Brzká aplikace muže způsobit u některých vrchních nezralých lusků svraštění semen, a tedy snížení výnosu; desikace plodiny trvá déle a muže dojít k lámání stonků a polehnutí plodiny. Nižší dávku použijte u řidšího a méně zapleveleného porostu.

Bob na zrno: Aplikujte na zralý porost, kdy je většina lusků černá.

Len setý (olejný): Aplikujte, když je porost na celém pozemku v plné zralosti, tj. tobolky jsou tmavě hnědé se světle hnědými semeny. Semena musí být volná a v tobolkách musí chrastit.

Řepka olejka (desikace): Aplikujte v době, kdy je 80–90 % semen zralých. Používejte pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech. Správná doba aplikace nastává tehdy, pokud se mění barva semen na stonku takto:

 - dolní třetina: všechna semena jsou tmavě hnědá nebo černá;

 - prostřední třetina: 90 % semen červenohnědých až tmavě hnědých s několika černými, 10 % semen zelených, pevných a pružných;

 - horní třetina: více než polovina semen zelených, pevných a pružných, několik semen hnědých až černých.

Předčasná aplikace na nevyzrálá semena může způsobit snížení klíčivosti a objemové hmotnosti.

Jetel luční, jetel plazivý: Aplikujte na zralý porost 2–3 dny před předpokládanou sklizní. V případě jetele plazivého sklízeného z pokosu proveďte ošetření přípravkem 1 až 2 dny před sečením. Nižší dávku použijte u řidšího a méně zapleveleného porostu.

Ječmen, oves (desikace polehlých porostů pro krmné účely): Aplikujte na porost zralý ke sklizni. Dávku volte podle druhu plevelů:

 - ptačinec žabinec - 2,0 l/ha;

 - obrůstání obilnin, širokolisté plevele - 3,0 l/ha;

 - svízel přítula, pýr plazivý - 4,0 l/ha.

Slunečnice (desikace, plevele): Přípravek aplikujte na zralý porost ve fázi BBCH 85–89, když vlhkost nažek poklesne pod 25 %.

Trávy a vytrvalé plevele jsou přípravkem pouze dočasně poškozeny.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Dessicash 20 % SL neurychluje zrání; plodiny musí být v okamžiku aplikace přípravku zralé.

Při použití na ne zcela zralou plodinu může dojít ke snížení objemové hmotnosti a klíčivosti semen.

Aplikaci v porostech brambor a hrachu, určených k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem registrace.

Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dessicash 20% SL.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
slunečnice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice
5
0
0
0

Minoritní registrace - jetel alexandrijský, jetel panonský, sléz přeslenitý, tolice dětelová

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jetel alexandrijský, jetel panonský, sléz přeslenitý, tolice dětelová

300–500 l/ha

postřik

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Produkty ošetřených plodin nejsou určeny k výživě lidí a zvířat.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

sléz přeslenitý, jetel alexandrijský, tolice dětelová, jetel panonský

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace viz popis přípravku 3 l 200–500 l pouze bob na zrno, jen ke krmným účelům
Brambor desikace viz popis přípravku 4 l 200–500 l max. 2×
Brambor plevele viz popis přípravku 2 l 200–500 l max. 2×
Hrách desikace viz popis přípravku 2-3 l 200–500 l max. 1×, pouze hrách na zrno
Chmel defoliace spodních listových pater, ničení výhonů viz popis přípravku 1,8 l min. 1000 l max. 1×
Ječmen jarní desikace viz popis přípravku 2-4 l 300–500 l polehlé porosty pro krmné účely
Ječmen ozimý desikace viz popis přípravku 2-4 l 300–500 l polehlé porosty pro krmné účely
Jetel alexandrijský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční desikace viz popis přípravku 2-3 l 200–500 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel panonský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý desikace viz popis přípravku 2-3 l 200–500 l max. 1×, pouze semenné porosty
Komonice bílá desikace 3-5 l 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len desikace viz popis přípravku 3 l 300–500 l max. 1×, pouze len setý (olejný)
Oves jarní desikace viz popis přípravku 2-4 l 300–500 l polehlé porosty pro krmné účely
Řepka olejka, jarní desikace viz popis přípravku 3 l 250–500 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá desikace viz popis přípravku 3 l 250–500 l max. 1×
Sléz přeslenitý desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice 85–89 BBCH, desikace, plevele viz popis přípravku 3 l 200–400 l max. 1×
Tolice dětelová desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail