BASF
BASF
BASF

AGRA

MESH

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Pomocný prostředek lze použít max. 1× v plodině.

Dávka vody:

  • pozemní aplikace: 200–500 l/ha, obilniny 100–200 l/ha
  • letecká aplikace: 70–90 l/ha

Termín aplikace: v BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní; obilniny od BBCH 87 (žlutá zralost).

Mesh lze použít v tank-mix směsi s desikanty a přípravky na bázi glyfosátů v souladu s návody na jejich použití.

Způsob aplikace: Pomocný prostředek se aplikuje pozemně nebo letecky.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Hrách omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Ječmen jarní ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Ječmen ozimý ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Lupina bílá omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Mák omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Oves jarní ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Proso ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Pšenice jarní ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Pšenice ozimá ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Řepka olejka, jarní omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Řepka olejka, ozimá omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Svazenka omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Trávy omezení ztrát před a při sklizni BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l pouze semenné porosty
Tritikale ozimé ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
Žito ozimé ochrana zrna,udržení jeho kvalitativních ukazatelů od BBCH 87 (žlutá zralost) 0,8-1 l 200-500 l 70-90 l
detail