Chemap Agro s.r.o.

MODDUS

Účinná látka

Charakteristika

Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene ozimého, pšenice ozimé a řepky olejky.

MODDUS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Max. počet aplikací na plodinu za vegetaci: 1×

Růstová fáze plodin v době aplikace:

ječmen ozimý - ve fázi BBCH 31–35, tj. fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm až 5. kolénko je patrné;

- pšenice ozimá - ve fázi BBCH 31–35, tj. fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm až 5. kolénko je patrné;

- oves setý - ve fázi BBCH 31–37, tj. fáze 1. kolénka až objevení se praporcového listu;

- žito ozimé - v dávce 0,6 l/ha: BBCH 31–39, tj. fáze 1. kolénka až fáze jazýčku (liguly), kdy je jazýček praporcového listu již viditelný a praporcový list plně rozvinutý; - v dávce 0,3 l/ha: BBCH 39–49, tj. jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý až špičky osin; osiny jsou viditelné nad jazýčkem praporcového listu;

- tritikale ozimé - v dávce 0,6 l/ha: BBCH 31–39, tj. fáze 1. kolénka až fáze jazýčku (liguly), kdy je jazýček praporcového listu již viditelný a praporcový list plně rozvinutý; - v dávce 0,3 l/ha: BBCH 39–49, tj. jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý až špičky osin; osiny jsou viditelné nad jazýčkem praporcového listu.

Přípravkem neošetřujte bezprostředně před nebo po nočním mraze a při vysokých denních teplotách!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem registrace!

Nejsou žádná omezení pro následné plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Moddus.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Vstup na ošetřené plochy je možný až po zaschnutí.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bojínek luční zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Bojínek luční zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Festulolium - mezirodové hybridy zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Festulolium - mezirodové hybridy zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla na jaře ve fázi BBCH 31-34 0,4 l 200-400 l max. 1×
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání na jaře ve fázi BBCH 34-37 0,3 l 200-400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání na jaře ve fázi BBCH 31-35 0,8 l 200-400 l max. 1×
Jílek mnohokvětý zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Jílek mnohokvětý zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Jílek vytrvalý zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Jílek vytrvalý zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Kostřava červená zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Kostřava červená zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Kostřava luční zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Kostřava luční zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Lipnice luční zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Lipnice luční zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Oves jarní zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla na jaře ve fázi BBCH 31-37 0,6 l 200-400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání na jaře ve fázi BBCH 31-35 0,4 l 200-400 l max. 1×
Ředkev zvýšení odolnosti proti poléhání 39–55 BBCH 1,5 l 200-400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 1×
Řepka olejka, ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání na jaře ve fázi BBCH 39-55 1,5 l 200-400 l max. 1×
Srha laločnatá zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla jednorázová aplikace BBCH 31–32 0,8 l 200-400 l semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Srha laločnatá zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 0,4 l (DA 2×0,4 l) 200-400 l semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla na jaře ve fázi BBCH 31-39 0,6 l 200-400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání na jaře ve fázi BBCH 39-49 0,3 l 200-400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání na jaře ve fázi BBCH 39-49 0,3 l 200-400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla na jaře ve fázi BBCH 31-39 0,6 l 200-400 l max. 1×
detail