Chemap Agro s.r.o.

MODDUS ME

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do řepky.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, ječmen, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

Aplikujte na suchý porost při teplotě 10–15 °C.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Minoritní registrace - jetel luční, trávy, řepka olejka jarní, žito jarní

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jetel luční, trávy

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

řepka olejka jarní, žito jarní

200–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

jetel luční, trávy

zákaz zkrmování

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–37 BBCH 0,6 l 200–400 l
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 32–49 BBCH 0,8 l 200–400 l
Jetel luční zvýšení odolnosti proti poléhání 33–39 BBCH 1,5 l 200–400 l pouze semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 32–49 BBCH 0,4 l 200–400 l
Řepka olejka, jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 39–55 BBCH 1,5 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 39–55 BBCH 1,5 l 200–400 l
Trávy zvýšení odolnosti proti poléhání 31–37 BBCH 0,8 l 200–400 l pouze semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 32–39 BBCH 0,6 l 200–400 l
Žito jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–39 BBCH 0,6 l 200–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 32–39 BBCH 0,6 l 200–400 l
detail