Chemap Agro s.r.o.

MYCO-SIN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor posílení odolnosti rostlin plíseň bramborová, hniloby hlíz 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Broskvoň posílení odolnosti rostlin moniliová hniloba, hniloby plodů, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Hrušeň posílení odolnosti rostlin spála růžokvětých, skládkové choroby, hniloby plodů, strupovitost 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Jabloň posílení odolnosti rostlin spála růžokvětých, skládkové choroby, hniloby plodů, strupovitost 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Meruňka posílení odolnosti rostlin moniliová hniloba, hniloby plodů, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Ovocné dřeviny posílení odolnosti rostlin hniloby plodů, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Slivoň posílení odolnosti rostlin moniliová hniloba, hniloby plodů, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Třešeň posílení odolnosti rostlin moniliová hniloba, hniloby plodů, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Višeň posílení odolnosti rostlin moniliová hniloba, hniloby plodů, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Zelenina posílení odolnosti rostlin plísně, houbové choroby 0,8-1 % Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
detail