Chemap Agro s.r.o.

NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.
Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.
Práce v uzavřených prostorách (skleníky, fóliovníky): Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostor.
Riziko, které představuje pomocný prostředek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s pomocným prostředkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Angrešt zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Broskvoň zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Broskvoň zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Hrušeň zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Hrušeň zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Jabloň zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Jabloň zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Jahodník zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Jahodník zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Meruňka zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Meruňka zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Rybíz černý zvýšení odolnosti rostlin od poloviny dubna 1 % 10 ml/1,0 l vody
Rybíz červený zvýšení odolnosti rostlin od poloviny dubna 1 % 10 ml/1,0 l vody
Slivoň zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Slivoň zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Třešeň zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Třešeň zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Višeň zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 3 % 30 ml/1,0 l vody
Višeň zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 5–7 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
detail