Chemap Agro s.r.o.

NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ RŮŽÍ

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.
Riziko, které představuje pomocný prostředek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s pomocným prostředkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Okrasné rostliny zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 7–10 dnů 1 % 10 ml/1,0 l vody
Růže zvýšení odolnosti rostlin preventivně, před rašením 0,3 % 30 ml/1,0 l vody
Růže zvýšení odolnosti rostlin opakovaně, v intervalu 7–10 dnů 1 % 30 ml/1,0 l vody
Zelenina zvýšení odolnosti rostlin preventivně 1 % 10 ml/1,0 l vody
detail