BASF
BASF
BASF

AGRA

PAKET 250 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

oves, tritikale ozimé žito ozimé

ječmen ozimý,

pšenice ozimá

200–400 l/ha

postřik

Oves setý: Ošetření ovsa se provádí ve fázi BBCH 31–37, tj. fáze 1. kolénka až fáze objevení se praporcového listu.

Tritikale ozimé, žito ozimé: Ošetření tritikale a žita se provádí - v dávce 0,6 l/ha: ve fázi BBCH 31–39, tj. fáze 1. kolénka až fáze jazýčku (liguly); - v dávce 0,3 l/ha: ve fázi BBCH 39–49 tj. fáze jazýčku (liguly) až fáze špičky osin

Ječmen ozimý, pšenice ozimá: Ošetření ječmene ozimého a pšenice ozimé se provádí ve fázi BBCH 31–35, tj. fáze 1. kolénka až fáze 5. kolénka.

Přípravkem neošetřujte bezprostředně před nebo po nočním mraze a při vysokých denních teplotách!

Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení!

Nejsou žádná omezení pro následné plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–35 BBCH 0,8 l 200–400 l max. 1×
Oves jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–37 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Oves ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–37 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–35 BBCH 0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–39 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 39–49 BBCH 0,3 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–39 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 39–49 BBCH 0,3 l 200–400 l max. 1×
detail