Chemap Agro s.r.o.

PERIDIAM ECO RED EC103

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Peridiam Eco Red EC103 lze použít pouze v souladu s návodem k použití příslušného mořidla.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

obilniny

moření

max. 1×

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Ječmen ozimý zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Oves jarní zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Oves ozimý zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Proso zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Pšenice jarní zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Pšenice ozimá zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Tritikale jarní zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Tritikale ozimé zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Žito jarní zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
Žito ozimé zlepšení technologických vlastností osiva aplikace s mořidly 1,2 l/t osiva max. 1×
detail