BASF
BASF
BASF

AGRA

PERIDIAM EVOLUTION EV308

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Peridiam Evolution EV308 je třeba použít v souladu s návodem na použití příslušného mořidla.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hořčice, řepka

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 3,0–6,0 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer, max. 1×
Řepka olejka, jarní zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 3,0–6,0 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer, max. 1×
Řepka olejka, ozimá zlepšení technologických vlastností osiva moření osiva 3,0–6,0 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer, max. 1×
detail