Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

QUAD-GLOB 200 SL

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Brambor
Aplikuje se v době, kdy hlízy dosáhly požadované velikosti. Přípravek může poškodit hlízy, pokud je aplikován v době nebo krátce po období sucha.
Slabý déšť, mlha nebo silná rosa můžou zvýšit riziko poškození. Neaplikujte, když je půda suchá.

Hrách na zrno
Aplikujte na zralý porost, když vlhkost semen poklesne pod 45%.

Bob na zrno
Aplikujte na zralý porost 4–7 dnů před sklizní, kdy je většina lusků černá.

Len setý
Aplikujte, když je většina semen a rostlin v plné zralosti, tj. tobolky jsou tmavě hnědé se světle hnědými semeny.

Řepka olejka
Aplikujte v době, kdy je 80–90% semen zralých.

Jetel luční, jetel plazivý
Aplikujte na zralý porost 2–3 dny před předpokládanou sklizní.

Ječmen, oves
Aplikujte na porost zralý ke sklizni.

Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou, mohutností porostu a intenzitou zaplevelení.
Přípravek se aplikuje maximálně 1× za vegetační sezónu.
Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku QUAD-GLOB 200 SL .

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace před sklizní 4–7 dnů, jen pro krmné účely 3 l 200–500 l max. 1×, pouze porosty na zrno
Brambor desikace v době, kdy hlízy dosáhly požadované velikosti 4 l 200–500 l max. 1×
Hrách desikace 3 l 200–500 l max. 1×, pouze porosty na zrno
Ječmen jarní desikace, polehlé porosty 3 l 200–500 l max. 1×, jen ke krmným účelům
Ječmen ozimý desikace, polehlé porosty 3 l 200–500 l max. 1×, jen ke krmným účelům
Jetel luční desikace v plné zralosti porostu 3 l 200–500 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel plazivý desikace v plné zralosti porostu 3 l 200–500 l max. 1×, pouze semenné porosty
Len desikace 3 l 200–500 l max. 1×
Oves jarní desikace, polehlé porosty 3 l 200–500 l max. 1×, jen ke krmným účelům
Řepka olejka, jarní desikace 3 l 200–500 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá desikace 3 l 200–500 l max. 1×
Vikev desikace před sklizní 3 l 200–500 l max. 1×, pouze vikev setá - množitelské porosty, minor. reg.: SRS
detail