Chemap Agro s.r.o.

REGLONE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

REGLONE

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Desikace: aplikace na počátku dozrávání porostu.

Hubení plevelů: dvouděložné jednoleté; trávy a plevele vytrvalé jsou přípravkem pouze dočasně poškozeny.

Použití DAM 390: urychlení rozkladu posklizňových zbytků, eliminace rozvoje a šíření houbových chorob

Růstové fáze plevelů: přípravek působí kontaktně - je přijímán listy a zelenými částmi plevelů, které musejí být aplikační kapalinou zasaženy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Reglone je neselektivní herbicid. V případě použití přípravku k hubení plevelů nesmějí být žádným způsobem zasaženy ošetřované plodiny nebo kultury!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem.

V případě nedostatečného vypláchnutí aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Pásový pozemní postřik:

Postřikuje-li se pásově, přípravek se aplikuje tak, aby dávkování odpovídalo skutečně ošetřované ploše.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Přípravek lze aplikovat letecky.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s hnojivem DAM 390, v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi pomocnými prostředky Istroekol, Alimo, v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Čičorka pestrá

Zákaz použití pro potravinářské účely a zákaz zkrmování!

Dávka vody: 300–500 l/ha. Vyšší dávka přípravku z uvedeného rozmezí se použije při max. výšce porostu.

Počet aplikací: max. 1× za vegetační sezonu

Termín aplikace: BBCH 85–89

Tolice dětelová, jetel panonský, sléz přeslenitý, jetel alexandrijský, jestřabina východní

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

tolice dětelová, jetel panonský, sléz přeslenitý, jetel alexandrijský, jestřabina východní

300–500 l/ha

postřik

max. 1×

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Produkty ošetřených plodin nejsou určeny k výživě lidí a zvířat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace 3 l + 85 l DAM 390 200–600 l
Bob desikace 4 l 200–600 l pouze bob na zrno
Brambor desikace 3 l + 1,5 l/ha Alimo nebo Istroekol 200–600 l
Brambor desikace 5 l 200–600 l
Cibule desikace 4 l 200–600 l pouze cibule - množitelské porosty
Cukrovka desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Čičorka pestrá desikace BBCH 85–89 3-5 l 300–500 l max. 1×, Zákaz použití pro potravinářské účely a zákaz zkrmování!, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čočka desikace 2 l 200–600 l
Fazol desikace 3 l 200–600 l
Hrách desikace 4 l 200–600 l pouze hrách na zrno
Jestřabina východní desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel alexandrijský desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel alexandrijský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel luční desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel luční desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel luční desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel nachový desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel nachový desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel nachový desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel panonský desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel panonský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel panonský desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel perský desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel perský desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel perský desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel plazivý desikace 5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel plazivý desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel plazivý desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel plazivý desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel prostřední desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel prostřední desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel prostřední desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel zvrhlý desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel zvrhlý desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel zvrhlý desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetelo-travní směsky desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Květák desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Lesní školky plevele dvouděložné jednoleté ošetření s kryty nebo před rašením 5 l 200–600 l
Luskovino-obilní směsky desikace 4 l 200–600 l
Mrkev desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Okrasné školky plevele 3-5 l 200-600 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné dřeviny turanka kanadská 3 l 200–600 l platí pro ovocné sady
Ovocné dřeviny plevele dvouděložné jednoleté 5 l 200–600 l platí pro ovocné sady
Ovocné školky plevele 3-5 l 200-600 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Peluška desikace 4 l 200–600 l
Ředkev desikace 2-3 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkvička desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Řepa krmná desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá desikace 3 l 200–600 l 70–100 l
Salát desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Sléz přeslenitý desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice desikace 3 l 200–600 l 70–100 l
Tolice dětelová desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vinice plevele dvouděložné jednoleté 5 l 200–600 l
Vinice turanka kanadská 3 l 200–600 l
Vojtěška desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Vojtěška desikace 3 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l
Vojtěška desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty, pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
detail