Chemap Agro s.r.o.

REGLONE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

REGLONE

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Desikace: aplikace na počátku dozrávání porostu.

Hubení plevelů: dvouděložné jednoleté; trávy a plevele vytrvalé jsou přípravkem pouze dočasně poškozeny.

Použití DAM 390: urychlení rozkladu posklizňových zbytků, eliminace rozvoje a šíření houbových chorob

Růstové fáze plevelů: přípravek působí kontaktně - je přijímán listy a zelenými částmi plevelů, které musejí být aplikační kapalinou zasaženy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Reglone je neselektivní herbicid. V případě použití přípravku k hubení plevelů nesmějí být žádným způsobem zasaženy ošetřované plodiny nebo kultury!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem.

V případě nedostatečného vypláchnutí aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Pásový pozemní postřik:

Postřikuje-li se pásově, přípravek se aplikuje tak, aby dávkování odpovídalo skutečně ošetřované ploše.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Přípravek lze aplikovat letecky.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s hnojivem DAM 390, v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi pomocnými prostředky Istroekol, Alimo, v souladu s návody na jejich použití. Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Čičorka pestrá

Zákaz použití pro potravinářské účely a zákaz zkrmování!

Dávka vody: 300–500 l/ha. Vyšší dávka přípravku z uvedeného rozmezí se použije při max. výšce porostu.

Počet aplikací: max. 1× za vegetační sezonu

Termín aplikace: BBCH 85–89

Tolice dětelová, jetel panonský, sléz přeslenitý, jetel alexandrijský, jestřabina východní

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

tolice dětelová, jetel panonský, sléz přeslenitý, jetel alexandrijský, jestřabina východní

300–500 l/ha

postřik

max. 1×

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Produkty ošetřených plodin nejsou určeny k výživě lidí a zvířat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace 3 l + 85 l DAM 390 200–600 l
Bob desikace 4 l 200–600 l pouze bob na zrno
Brambor desikace 3 l + 1,5 l/ha Alimo nebo Istroekol 200–600 l
Brambor desikace 5 l 200–600 l
Cibule desikace 4 l 200–600 l pouze cibule - množitelské porosty
Cukrovka desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Čičorka pestrá desikace BBCH 85–89 3-5 l 300–500 l max. 1×, Zákaz použití pro potravinářské účely a zákaz zkrmování!, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čočka desikace 2 l 200–600 l
Fazol desikace 3 l 200–600 l
Hrách desikace 4 l 200–600 l pouze hrách na zrno
Jestřabina východní desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel alexandrijský desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel alexandrijský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel luční desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel luční desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel luční desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel nachový desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel nachový desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel nachový desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel panonský desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel panonský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel panonský desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel perský desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel perský desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel perský desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel plazivý desikace 5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel plazivý desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel plazivý desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel plazivý desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel prostřední desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetel prostřední desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel prostřední desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel zvrhlý desikace 3,5 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel zvrhlý desikace 3,5 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l pouze množitelské porosty
Jetel zvrhlý desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Jetelo-travní směsky desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Květák desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Lesní školky plevele dvouděložné jednoleté ošetření s kryty nebo před rašením 5 l 200–600 l
Luskovino-obilní směsky desikace 4 l 200–600 l
Mrkev desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Okrasné škoky plevele 3-5 l 200-600 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Ovocné dřeviny turanka kanadská 3 l 200–600 l platí pro ovocné sady
Ovocné dřeviny plevele dvouděložné jednoleté 5 l 200–600 l platí pro ovocné sady
Ovocné školky plevele 3-5 l 200-600 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Peluška desikace 4 l 200–600 l
Ředkev desikace 2-3 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkvička desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Řepa krmná desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá desikace 3 l 200–600 l 70–100 l
Salát desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty
Sléz přeslenitý desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice desikace 3 l 200–600 l 70–100 l
Tolice dětelová desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300–500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vinice plevele dvouděložné jednoleté 5 l 200–600 l
Vinice turanka kanadská 3 l 200–600 l
Vojtěška desikace 1,5 l 200–600 l pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Vojtěška desikace 3 l + 100 l/ha DAM 390 200–600 l
Vojtěška desikace 4 l 200–600 l pouze množitelské porosty, pásový postřik 1:1 jeden pás ošetřený, druhý neošetřen
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail