BASF
BASF
BASF

AGRA

ŠAMAN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny.
Šaman se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 200–300 l
Ječmen ozimý použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 200–300 l
Kukuřice použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 0,5 % 200–300 l
Oves jarní použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 200–300 l
Pšenice ozimá použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 200–300 l
Tritikale ozimé použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 200–300 l
Žito ozimé použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti postemergentně 0,5 l 200–300 l
detail