BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SUPERMAG

Účinná látka

Balení

500 kg

Charakteristika

SuperMag - Granulovaný vápenec
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: Materiály k vápnění půd (G.1b)

Deklarovaný obsah živin:

Živina

% hmotnostní

Celkový hořčík jako MgCO3

42

Celkový hořčík jako Mg

12

Celkový vápník jako CaCO3

55

Celkový vápník jako Ca

22

Čistá hmotnost. 500 kg

Reaktivnost: 100 %

Vlhkost: 7% ( +/ – 2%)

Velikost částic: jemnost mletí: 50% < 20 mikronů; 96% <90 mikronů

Velikost granulí: 2-8 mm

Rozsah a způsob použití:

SuperMag by měl být aplikován podobně jako jiná granulovaná hnojiva pomocí standardních rozmetadel hnojiv. Testováním bylo zjištěno, že pro většinu rozmetadel dostupných na českém trhu se toto hnojivo vyznačuje vynikajícími parametry aplikace.

Při použití vysokokapacitních rozmetadel s malým úhlem je nutné zvětšit otvor škrtícího ventilu a zvýšit rychlost traktoru. Tato opatření vyloučí možnost „ucpávání“ hnojiva. Pokud k tomu dojde, protřepejte koš za účelem uvolnění vypouštěcího otvoru. V případě opakovaných problémů vyčistěte zavážecí koš před jeho opětovným naplněním hnojivem a snižte jednorázové množství hnojiva (např. na 1 tunu). Vývodový hřídel musí být zařazen teprve v okamžiku zahájení aplikace hnojiva – pokud hřídel zapneme před zahájením aplikace – lopatky rozmetadla semelou granule na prášek, což způsobí problémy s aplikací a nadměrné prášení během aplikace. Pokusy prováděné výrobcem ukazují, že dodržování těchto doporučení umožňuje zabránit problémům s aplikací – zejména pokud je dávka hnojiva menší než 500 kg na 1 hektar.

Výhody:

  • · Účinně doplňuje nedostatek hořčíku
  • · Okamžitě zvyšuje pH půdy a neutralizuje škodlivé kyseliny
  • · Neutralizuje toxický hliník, pozitivně ovlivňuje chemické složení půdy
  • · Ideálně interaguje s dusíkatými hnojivy, jako je močovina nebo ledek vápenno-amonný, zdvojnásobuje jejich účinky
  • · Nabízí možnost použití jako zásobní hnojivo v celoročním systému

Doporučené dávkování:

Druh plodiny

Optimální pH

Stupeň citlivosti na nedostatek vápníku

Dávka granulovaného hnojiva SuperMag

Dávky pro zásobní přihnojování

Hnojení chlévské mrvy v intervalu

Pastviny

6,0 - 7,5

velmi vysoký

500 - 1000 kg/ha

ano

minimálně 10 týdnů

Hrách

6,5 - 7,8

vysoký

400 - 600 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 5 týdnů

Ječmen

6,0 - 7,5

velmi vysoký

500 - 1000 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 5 týdnů

Kukuřice

6,6 - 7,0

velmi vysoký

500 - 1000 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 5 týdnů

Len olejný

5,5 - 6,5

střední

200 - 300 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 5 týdnů

Oves

4,5 - 6,5

střední

200 - 300 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 5 týdnů

Pšenice

6,5

velmi vysoký

500 - 1000 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 10 týdnů

Tritikále

5,0 - 7,0

střední

300 - 600 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 10 týdnů

Brambory

4,0 - 6,5

střední

400 - 500 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 10 týdnů

Žito

4,0 - 6,5

nízký

200 - 300 kg/ha

ve fázi růstu

minimálně 5 týdnů

Dávky se vztahují pouze na hnojivo SuperMag a byly stanoveny na základě metody inteligentního a systematického hnojení dolomitickým vápencem. Více informací najdete na webových stránkách www.bioaktiv.cz

Termín aplikace:

Hnojivo lze používat po celý rok nebo v závislosti na potřebách plodin

Skladování

Hnojivo skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5 °C do +30 °C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5 °C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé krystaly se znova po zředění vodou rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytek pracovní tekutiny by měl být rozprášen na postříkaném povrchu. Nesmí být vléván do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor vápnění půdy + dodání hořčíku 400-500 kg
Hrách vápnění půdy + dodání hořčíku 400-600 kg
Ječmen jarní vápnění půdy + dodání hořčíku 500-1000 kg
Ječmen ozimý vápnění půdy + dodání hořčíku 500-1000 kg
Kukuřice vápnění půdy + dodání hořčíku 500-1000 kg
Len vápnění půdy + dodání hořčíku 200-300 kg
Oves jarní vápnění půdy + dodání hořčíku 200-300 kg
Oves ozimý vápnění půdy + dodání hořčíku 200-300 kg
Pastviny vápnění půdy + dodání hořčíku 500-1000 kg
Pšenice jarní vápnění půdy + dodání hořčíku 500-1000 kg
Pšenice ozimá vápnění půdy + dodání hořčíku 500-1000 kg
Tritikale jarní vápnění půdy + dodání hořčíku 300-600 kg
Tritikale ozimé vápnění půdy + dodání hořčíku 300-600 kg
Žito jarní vápnění půdy + dodání hořčíku 200-300 kg
Žito ozimé vápnění půdy + dodání hořčíku 200-300 kg
detail