Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

TREGUS 500 EC

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, tritikale

200–300 l/ha

postřik

-

pšenice

200–300 l/ha

postřik

1× (2× v dělené aplikaci)

7–25 dnů

žito

200–300 l/ha

postřik

1× (2× v dělené aplikaci)

6–16 dnů

Pšenice ozimá

Přípravek aplikujte při jednorázové aplikaci od fáze začátku sloupkování do fáze praporcového listu (BBCH 30–39).

Přípravek lze aplikovat také v dělené aplikaci:

- první ošetření: 0,15 l/ha;

- druhé ošetření: 0,15 l/ha.

První ošetření proveďte od konce odnožování do fáze třetího kolénka (BBCH 29–33) a následující ošetření po uplynutí 7–25 dnů od fáze 3. kolénka do fáze praporcového listu (BBCH 33–39).

V tank-mix kombinaci s přípravkem Regulato 300 SL se přípravek aplikuje od fáze začátku sloupkování do fáze třetího kolénka (BBCH 30–33).

Použití v tank-mix směsi se vztahuje i na další obchodní jména přípravku Regulato 300 SL. Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Tritikale ozimé

Přípravek aplikujte od fáze začátku sloupkování do fáze šestého kolénka (BBCH 30–36).

Žito ozimé

Přípravek aplikujte při jednorázové aplikaci od konce odnožování do fáze sedmého kolénka (BBCH 29–37).

Přípravek lze aplikovat také v dělené aplikaci:

- první ošetření: 0,15 l/ha;

- druhé ošetření: 0,15 l/ha.

První ošetření proveďte od konce odnožování do fáze sedmého kolénka (BBCH 29–37) a následující ošetření po uplynutí 6–16 dnů od fáze 5. kolénka do počátku zduřování pochvy praporcového listu (BBCH 35–41).

Ječmen ozimý

Přípravek aplikujte od fáze prvního kolénka do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 31–37).

Ječmen jarní

Přípravek aplikujte od fáze začátku sloupkování do fáze praporcového listu (BBCH 30–39).

Přípravkem neošetřujte bezprostředně před nebo po nočním mraze a při vysokých denních teplotách!

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nejsou žádná omezení pro následné plodiny.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku zcela vyprázdněte aplikační zařízení. Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou a propláchněte ramena a hadice za použití min. 10 % objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte.

Naplňte nádrž čistou vodou a přidejte prostředek na čištění aplikačních zařízení. Spusťte míchací zařízení na min. 10 minut a poté propláchněte ramena a hadice čisticím roztokem. Trysky a sítka musí být odmontovány a čištěny odděleně v roztoku čisticího prostředku. Nádrž zcela vyprázdněte. Vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice za použití min. 10 % objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 0,2 l 200–300 l
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–37 BBCH 0,3 l 200–300 l
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 0,2 l 200–300 l
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–33 BBCH 0,1 l + 1,0 l/ha Regulato 300 SL - TM 200–300 l
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 29–39 BBCH, aplikace dělená 200–300 l
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–36 BBCH 0,3 l 200–300 l
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 29–41 BBCH, aplikace dělená 200–300 l
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 29–37 BBCH 0,15 l 200–300 l
detail