BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AKTI pH

Účinná látka

Balení

10 l

Charakteristika

Hnojivo NP - roztokové

Obsah živin v hm. %: N celkový 3% (močovinový), P2O5 15,0%

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

Návod k použití stáhnout zde

Rozsah a způsob použití:

Akti pH je určen k aplikaci na list, k odstranění deficitu fosforu v rostlinách, zejména když je odběr tohoto prvku z půdy ztížený a k pokrytí zvýšených nároků na příjem fosforu některými plodinami, zejména jarními obilovinami a kukuřicí. Hnojivo lze s výhodou použít i u ozimých obilovin a olejnin v rámci jarní regenerace, kdy je příjem fosforu z půdy dočasně omezený.

Dávkování:

Akti pH se aplikuje postřikem jako doplňková výživa v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin. Při stanovení konkrétní aplikační dávky v rámci doporučeného rozmezí je vhodné vycházet z předchozích rozborů rostlin či půd, dlouhodobé znalosti výživných poměrů stanoviště, předplodiny, kvality a úrovně základního hnojení, růstové fáze plodiny a klimatických podmínek. Nižší dávky volíme při slabším deficitu nebo pro dělené aplikace.

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování (l/ ha)

Termíny aplikace

Počet aplikací

Obilniny

0,1–4,0

Od 3. listu do počátku metání.

1–3

Kukuřice

0,1–5,0

Od 3. listu do metání lat.

2–3

Řepka

0,1–5,0

Od 5. listu do počátku kvetení.

2–4

Cukrovka

0,1–5,0

Od 4. listu do zapojení porostu.

1–2

Brambory

0,1–5,0

V průběhu vývoje listů do počátku kvetení.

1–2

Luskoviny

0,1–5,0

Od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat.

2

Ovocné dřeviny, jahodník

0,1–6,0

Od konce kvetení do 2–4 týdnů před sklizní v  intervalu 7–14 dnů.

3–6

Kvetoucí rostliny

zálivka roztokem 0,4–0,6 %

Aplikovat v průběhu kvetení v intervalu 10-14 dní.

2–6

Zelenina

0,1–4,0

Od 2 týdnů po výsadbě.

1–2

Ostatní

0,1–3,0

Vždy při zjištění deficitu fosforu, v  závislosti na jeho hloubce.

1–3

Příprava postřikové kapaliny:

Za současného použití všech přípustných komponent v nádrži postřikovače (v 2/3 objemu naplněného vodou), při zapnutém míchadle rozpusťte v následném pořadí (jsou-li tato hnojiva použita): síran hořečnatý, močovina, rozředěný Akti pH (1 litr hnojiva v 10 litrech vody), rozředěné další listové hnojivo i pesticid podle návodu na jeho použití. Nádrž doplňte vodou. Aplikační kapalinu spotřebujte hned po smíchání.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Brambor listové hnojivo NP v průběhu vývoje listů do počátku kvetení 2-5 l
Cukrovka listové hnojivo NP od 4. listu do zapojení porostu 2-5 l
Čočka listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Fazol listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Hrách listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Jahodník listové hnojivo NP od konce kvetení do 2–4 týdnů před sklizní v intervalu 7–14 dnů 2-6 l
Ječmen jarní listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Ječmen ozimý listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Kukuřice listové hnojivo NP od 3. listu do metání lat 2-5 l
Lupina bílá listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Lupina úzkolistá listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Lupina žlutá listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Okrasné rostliny listové hnojivo NP v průběhu kvetení v intervalu 10-14 dní zálivka roztokem 0,4–0,6 %
Oves jarní listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Oves ozimý listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Ovocné dřeviny listové hnojivo NP od konce kvetení do 2–4 týdnů před sklizní v intervalu 7–14 dnů 2-6 l
Peluška listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Proso listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Pšenice jarní listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Pšenice ozimá listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Řepka olejka, jarní listové hnojivo NP od 5. listu do počátku kvetení 2-5 l
Řepka olejka, ozimá listové hnojivo NP od 5. listu do počátku kvetení 2-5 l
Sója listové hnojivo NP od 3 týdnů po vzejití do tvorby poupat 2-5 l
Tritikale jarní listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Tritikale ozimé listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Zelenina listové hnojivo NP od 2 týdnů po výsadbě 2-4 l
Žito jarní listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
Žito ozimé listové hnojivo NP od 3. listu do počátku metání 2-4 l
detail