Chemap Agro s.r.o.

ALIMO

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor smáčedlo spolu s desikantem 1,5 l + 2–3 l Reglone
Cukrovka smáčedlo spolu s herbicidy 1-1,5 l + 4 l Synbetan D, Synbetan Duo, Synbetan Mix
Kukuřice smáčedlo spolu s herbicidy 1-1,5 l + 30–60 g Titus 25 WG
Lesní porosty smáčedlo spolu s insekticidy 1,5 l + 0,12-0,18 l Dimilin 48 SC, 0,3-0,6 l Trebon 10 F, 0,1-0,2 l Trebon 30 EC Ano
Řepa krmná smáčedlo spolu s herbicidy 1-1,5 l + 4 l Synbetan D, Synbetan Duo, Synbetan Mix
detail