Chemap Agro s.r.o.

AMALGEROL PREMIUM

Účinná látka

Charakteristika

Tekutý přípravek, pomocná látka působící na půdu a rostlinu, sloužící k mikrobiálnímu oživení půdního profilu, k asanaci enviromentálních pedologických a hydrologických podmínek. Působením Amalgerolu Premium dochází k masivnímu pomnožení půdních dekompozičních mikroorganismů rozkládajících organické dusíkaté látky i další hůře rozložitelné sloučeniny typu celulózy. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Je určen pro oblast rostlinné výroby jako speciální pomocná látka, fungující v podobě biologického stimulátoru fyziologických funkcí v půdním profilu, ale i v porostech kultur (polních plodin, v zahradnictví i ovocnářství, v péči o trávníky, parky a při produkci květů).

Doporučení

Amalgerol Premium je složen z více než 40 komponentů - rostlinných a éterických olejů, minerálních destilátů a bylinných výtažků, navíc je obohacen extraktem z mořských řas.Nezanedbatelný je výrazný podpůrný vliv na rozklad posklizňových zbytků v půdě. Lehce stravitelný zdroj uhlíku aktivuje mikrobiální život v půdě, což je jedním z klíčových stimulátorů vývoje rostlin. Je to přípravek, který působí současně na půdu, kořenový systém, olistění a celkový vývoj rostliny. Přidáním do ornice navozuje stimulaci tzv.půdního dýchání a to až o 96%. V procesu zmnožení životních dějů se mimo jiné vytváří teplo. Minimální zvýšení teploty půdy o 1–1,5 °C způsobí zvýšené uvolnění živin přijatelných pro rostliny o 15–25 %.
Je podpůrným prostředkem dekompozice organických látek, zlepšovatelem i urychlovačem pozitivních proměn v průběhu kompostování.
Oblast působnosti Amalgerolu Premium je likvidace biologicky rozložitelných odpadů za účasti mikrobiálních kooperantů a proces kompostování. Za příznivého a k živinám šetrného rozkladu organické hmoty za účasti Amalgerolu Premium probíhá biodegradace organické hmoty s omezeným uvolňováním sorpčního komplexu v podobě kvalitního humusu.

Návod k použití

Posklizňové zbytky a bezorebné zpracování půdy
Při bezorebném zpracování je důležité, aby rostlinné zbytky byly co nejdříve rozloženy a nešířily se přitom na hlavní plodinu choroby. V různých podmínkách pak proběhne různě kvalitní rozklad těchto rostlinných tkání, nezřídka za hlavní účasti hnilobných procesů a při rozvoji celé řady plísní. Přípravek Amalgerol Premium podporuje obdělávání půdy. Jeho vlivem v ošetřené půdě tlejí veškeré posklizňové zbytky, které zůstávají po sklizni na poli nebo v půdním profilu. Pomáhá vytvářet ideální podmínky pro dokonalý rozklad posklizňových zbytků a zvyšuje účinnost bezorebného obdělávání půdy. Svým přírodním složením podporuje mikroorganismy ke zrychlenému pomnožení a ty se účinně podílejí na příznivém a kvalitním rozkladu organických hmot. Dalším důsledkem těchto reprodukčních dějů u půdních dekompozičních mikroorganismů se půda rychleji zahřeje a živiny se pod tímto vlivem stanou pro rostliny dostupnější, kořenový systém je mohutnější a násobí se tak schopnost rostliny čerpat živiny a vláhu ze spodních vrstev půdy, dokonce i v sušších podmínkách. Pro ošetření posklizňových zbytků se provede plošný postřik roztokem:
200–300 l vody + 20–30 kg močoviny a 2–3 l Amalgerolu Premium (při ošetření kukuřičné slámy 4–6 l Amalgerolu Premium)

Popis mísitelnosti

!POZOR NEMÍCHAT S KAPALNÝM HNOJIVEM DAM!
Do této směsi lze přimíchat i potřebné agrochemikálie (herbicidy, fungicidy). Toto je doporučené složení roztoku pro ošetření 1 hektaru. Postřik se použije 3–5 dní před vlastním mechanickým obděláváním půdy prostřednictvím vhodného postřikovače.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Agro Aliance
Xarvio
Syngenta Czech s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
liquifix-inoculants.eu

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail