Chemap Agro s.r.o.

BACKROW

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje

AT - jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Pomocný prostředek BackRow se používá s povolenými přípravky na ochranu rostlin (herbicidy) v souladu s návody na jejich použití.

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
všechny plodiny
postřik

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny na podzim 0,2 l
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny na jaře 0,4 l
detail