Chemap Agro s.r.o.

BAIA T

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- pšenice ozimá - BBCH 37–45,

- ječmen ozimý - BBCH 32–39, pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 37–39,

- ječmen jarní - BBCH 32–49, pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 39.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Aplikujte na raně vyseté plodiny, a na plodiny, u kterých je předpoklad vysoké pravděpodobnosti poléhání.

Neošetřujte porosty oslabené nebo poškozené, např. půdními/meteorologickými faktory - nelze vyloučit v souvislosti s použitím přípravku výskyt závažných vedlejších účinků, např. růst vedlejších odnoží, poruchy vývoje klasů a zrn.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Po aplikaci přípravku vypláchněte nádrž, rozvod kapaliny a trysky čistou vodou. Vypusťte, a celé zařízeně znovu důkladně propláchněte čistou vodou.

V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 32–49, pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 39 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 32–39, pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 37–39 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 37–45 0,75 l 200–400 l max. 1×
detail