Chemap Agro s.r.o.

CARYX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti fómové hnilobě brukvovitých.
Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 2×.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy přechodné fytotoxicity.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá zvýšení jistoty přezimování BBCH 12–20 1 l 150–400 l max. 2× na řepku
Řepka olejka, ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 21–50 1,4 l 150–400 l max. 2× na řepku
detail