Chemap Agro s.r.o.

CELSTAR 750 SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

200–300 l/ha

ječmen jarní

200–600 l/ha

ječmen ozimý

postřik

max. 1×

okrasné rostliny

1000 l/ha

postřik

max. 1×

pšenice, oves, žito ozimé

200–600 l/ha

postřik

max. 1×

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Vliv na fermentační procesy u ječmene jarního konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní podpora odnožování 21–25 BBCH 0,6 l 200–300 max. 1×
Ječmen ozimý regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 14–15 BBCH 1,5 l 200–600 max. 1×
Okrasné rostliny regulace růstu v období intenzivního růstu 0,15-0,4 % 1000 l max. 1×
Oves jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–32 BBCH 2 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 23–29 BBCH 0,8-1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 14–30 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 31–39 BBCH 1,25-1,9 l 200–600 l max. 1×
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail