Chemap Agro s.r.o.

CERONE 480 SL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku. (Podle vyhlášky č. 329/2004 Sb., v platném znění, Přílohy 6)

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikale ozimé: BBCH 37–45, tj. objevení posledního listu, který je dosud svinutý, klas ve stéblu je vysunut nahoru; až do stadia naduření listové pochvy;
pšenice ozimá, pšenice jarní, žito ozimé: BBCH 32–39, tj. 2. kolénko až stadium jazýčku, jazýček posledního listu je plně vyvinut, praporcový list je plně rozvinutý
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Přípravek se aplikuje na suché rostliny, déšť do 4–5 hodin po aplikaci snižuje účinnost přípravku.
Nepoužívejte přípravek v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Pěstování následných plodin bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Ječmen jarní, pšenice jarní, ječmen ozim, pšenice ozim, tritikale ozim, žito ozim
1
1
1
1

Minoritní registrace - listnaté dřeviny opadavé

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

listnaté dřeviny

1–20 l/ha

postřik, nátěr

1× za rok

Nižší hektarová dávka je určena pro menší stromy s plochou koruny cca 150 m2, vyšší hektarová dávka pro větší stromy s plochou koruny pro 400 m2.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 37–45 BBCH 0,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 37–45 BBCH 1 l 200–400 l max. 1×
Lesní dřeviny jmelí bílé v období vegetačního klidu 20 % (0,2–0,8 l/1–4 l vody/ha) platné pro všechny listnaté dřeviny opadavé, nátěr a postřik na ořezané stopky jmelí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesní dřeviny jmelí bílé v období vegetačního klidu 10 % (0,2–0,8 l/5–20 l vody/ha) platné pro všechny listnaté dřeviny opadavé, postřik z plošiny, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 32–39 BBCH 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 32–39 BBCH 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 37–45 BBCH 1 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 32–39 BBCH 1 l 200–400 l max. 1×
detail