Chemap Agro s.r.o.

CHLORMEPHON CZ

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice
200–400 l/ha
postřik

Aplikujte zejména na raně vyseté a bujně rostoucí porosty, u kterých hrozí polehnutí porostu.

Nejlepších účinnosti je dosaženo při aplikaci na aktivně rostoucí plodiny za teplého a vlhkého počasí.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte za chladného počasí nebo v období nočních mrazů.

Neaplikujte v období vysokých teplot nad 21 °C.

Neaplikujte na mokrý porost nebo před očekávaným deštěm.

Aplikujte s odstupem minimálně 10 dnů od aplikace herbicidu.

V důsledku zkrácení stébla může dojít k mírnému zpoždění metání.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být použita při pěstování zahradních plodin.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 32–36 BBCH 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 32–36 BBCH 2 l 200–400 l Max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 32–36 BBCH 2 l 200–400 l Max. 1×
detail