Chemap Agro s.r.o.

CROISOR 100

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice

300 l/ha

postřik

jedno ošetření každé 2 roky

Přípravek při sólo aplikaci v dávce 15 l/ha dosahuje průměrné účinnosti.

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s jeho návodem k použití.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos!

Citlivost odrůd pšenice a pěstování následných plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Okamžitě po ošetření nádrž důkladně vypláchněte čistou vodou a vhodným čistícím přípravkem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá hybridizační prostředek 31–32 BBCH 15 l 300 l postřik, max. jedno ošetření každé 2 roky
Pšenice ozimá hybridizační prostředek 31–32 BBCH 10-15 l + 0,1–0,15 % Spartan nebo 0,5 % Heliosol - TM 300 l postřik, max. jedno ošetření každé 2 roky
detail