Chemap Agro s.r.o.

CUADRO NT

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen,

oves setý, žito, tritikale, pšenice,

jílek mnohokvětý,

jílek vytrvalý,

ostřava luční,

kostřava červená

200–400 l/ha

postřik

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý

zákaz zkrmování ošetřených trav

Ječmen ozimý: vyšší dávku použijte v ranější růstové fázi plodiny, a naopak.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní regulace růstu 34–37 BBCH 0,3 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní regulace růstu 29–34 BBCH 0,4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý regulace růstu 29–35 BBCH 0,6-0,8 l 200–400 l max. 1×
Jílek mnohokvětý regulace růstu 31–37 BBCH 0,8 l 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Jílek vytrvalý regulace růstu 31–37 BBCH 0,8 l 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Kostřava červená regulace růstu 31–37 BBCH 0,8 l 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Kostřava luční regulace růstu 31–37 BBCH 0,8 l 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Oves jarní regulace růstu 29–37 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Oves ozimý regulace růstu 29–37 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní regulace růstu 29–32 BBCH 0,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá regulace růstu 29–35 BBCH 0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé regulace růstu 29–39 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé regulace růstu 39–49 BBCH 0,3 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé regulace růstu 29–39 BBCH 0,6 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé regulace růstu 39–49 BBCH 0,3 l 200–400 l max. 1×
detail