Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

DESSICASH 20% SL

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Aplikace do slunečnice: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Aplikace do slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
bob, hrách, jetel luční, jetel plazivý,
200–500 l /ha
postřik
max. 1×
brambor
200–500 l /ha
postřik
max. 2×
chmel otáčivý
min. 1000 l /ha
postřik
max. 1×
ječmen, len setý (olejný), oves
300–500 l /ha
postřik
max. 1×
řepka olejka
250–500 l /ha
postřik
max. 1×
slunečnice
200–400 l /ha
postřik
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou, mohutností porostu a intenzitou zaplevelení.

Desikace brambor v dávce 4,0 l/ha může následovat po předchozí aplikaci na plevele v dávce 2,0 l/ha.

Návod k použití:

Brambor k desikaci natě bramboru na začátku přirozeného dozrávání porostu v době, kdy hlízy dosáhly sklizňové velikosti a zralosti. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou, mohutností porostu a intenzitou zaplevelení. Aplikujte za slunečného počasí a nízké vzdušné vlhkosti. Přípravek může poškodit hlízy, pokud je aplikován v době nebo krátce po období sucha. Slabý déšť, mlha nebo silná rosa v době aplikace nebo krátce po ní můžou zvýšit riziko poškození. Neaplikujte, když je půda v okolí hlíz suchá. V porostech určených ke skladování aplikujte 7–10 dnů před sklizní aby došlo ke zpevnění slupky hlíz.

Brambor - použití jako herbicid pro regulaci plevelů: Rané odrůdy mohou být ošetřovány až do 10 % vzešlých rostlin. Ostatní odrůdy mohou být ošetřovány až do 40 % vzešlých rostlin, avšak rostliny nesmí být v době aplikace vyšší než 15 cm. Neaplikujte postemergentně na brambory za velmi teplého a suchého počasí nebo na oslabené rostliny z malých nebo nemocných hlíz.

Chmel (chemické dočišťování chmele, defoliace spodních listových pater): Aplikaci provádějte v červenci poté, co chmel dosáhl stropu konstrukce. Nepoužívejte za sucha. Neaplikujte nad spojovacím drátem (asi 100–120 cm).

Účinnost na plevele může být snížena při intenzivním obrůstání chmele nebo u některých obtížně hubitelích plevelů (např. rdesno ptačí, ptačinec, svízel)

Hrách na zrno (desikace): Přípravek aplikujte na zralý porost, když vlhkost semen poklesne pod 45 %. Brzká aplikace muže způsobit u některých vrchních nezralých lusků svraštění semen, a tedy snížení výnosu; desikace plodiny trvá déle a muže dojít k lámání stonků a polehnutí plodiny. Nižší dávku použijte u řidšího a méně zapleveleného porostu.

Bob na zrno: Aplikujte na zralý porost, kdy je většina lusků černá.

Len setý (olejný): Aplikujte, když je porost na celém pozemku v plné zralosti, tj. tobolky jsou tmavě hnědé se světle hnědými semeny. Semena musí být volná a v tobolkách musí chrastit.

Řepka olejka (desikace): Aplikujte v době, kdy je 80–90 % semen zralých. Používejte pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech. Správná doba aplikace nastává tehdy, pokud se mění barva semen na stonku takto:

 - dolní třetina: všechna semena jsou tmavě hnědá nebo černá;

 - prostřední třetina: 90 % semen červenohnědých až tmavě hnědých s několika černými, 10 % semen zelených, pevných a pružných;

 - horní třetina: více než polovina semen zelených, pevných a pružných, několik semen hnědých až černých.

Předčasná aplikace na nevyzrálá semena může způsobit snížení klíčivosti a objemové hmotnosti.

Jetel luční, jetel plazivý: Aplikujte na zralý porost 2–3 dny před předpokládanou sklizní. V případě jetele plazivého sklízeného z pokosu proveďte ošetření přípravkem 1 až 2 dny před sečením. Nižší dávku použijte u řidšího a méně zapleveleného porostu.

Ječmen, oves (desikace polehlých porostů pro krmné účely): Aplikujte na porost zralý ke sklizni. Dávku volte podle druhu plevelů:

 - ptačinec žabinec - 2,0 l/ha;

 - obrůstání obilnin, širokolisté plevele - 3,0 l/ha;

 - svízel přítula, pýr plazivý - 4,0 l/ha.

Slunečnice (desikace, plevele): Přípravek aplikujte na zralý porost ve fázi BBCH 85–89, když vlhkost nažek poklesne pod 25 %.

Trávy a vytrvalé plevele jsou přípravkem pouze dočasně poškozeny.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Dessicash 20 % SL neurychluje zrání; plodiny musí být v okamžiku aplikace přípravku zralé.

Při použití na ne zcela zralou plodinu může dojít ke snížení objemové hmotnosti a klíčivosti semen.

Aplikaci v porostech brambor a hrachu, určených k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem registrace.

Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dessicash 20% SL.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
slunečnice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice
5
0
0
0

Minoritní registrace - jetel alexandrijský, jetel panonský, sléz přeslenitý, tolice dětelová

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jetel alexandrijský, jetel panonský, sléz přeslenitý, tolice dětelová

300–500 l/ha

postřik

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Produkty ošetřených plodin nejsou určeny k výživě lidí a zvířat.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

sléz přeslenitý, jetel alexandrijský, tolice dětelová, jetel panonský

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace viz popis přípravku 3 l 200–500 l pouze bob na zrno, jen ke krmným účelům
Brambor desikace viz popis přípravku 4 l 200–500 l max. 2×
Brambor plevele viz popis přípravku 2 l 200–500 l max. 2×
Hrách desikace viz popis přípravku 2-3 l 200–500 l max. 1×, pouze hrách na zrno
Chmel defoliace spodních listových pater, ničení výhonů viz popis přípravku 1,8 l min. 1000 l max. 1×
Ječmen jarní desikace viz popis přípravku 2-4 l 300–500 l polehlé porosty pro krmné účely
Ječmen ozimý desikace viz popis přípravku 2-4 l 300–500 l polehlé porosty pro krmné účely
Jetel alexandrijský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční desikace viz popis přípravku 2-3 l 200–500 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jetel panonský desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý desikace viz popis přípravku 2-3 l 200–500 l max. 1×, pouze semenné porosty
Komonice bílá desikace 3-5 l 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len desikace viz popis přípravku 3 l 300–500 l max. 1×, pouze len setý (olejný)
Oves jarní desikace viz popis přípravku 2-4 l 300–500 l polehlé porosty pro krmné účely
Řepka olejka, jarní desikace viz popis přípravku 3 l 250–500 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá desikace viz popis přípravku 3 l 250–500 l max. 1×
Sléz přeslenitý desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice 85–89 BBCH, desikace, plevele viz popis přípravku 3 l 200–400 l max. 1×
Tolice dětelová desikace 85–89 BBCH 3-5 l podle výšky porostu 300-500 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail