BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ENVISEED

Účinná látka

Balení

1, 10, 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek Enviseed je pomocný výživový přípravek používaný jako součást mořící kapaliny. Svým složením zvyšuje klíčivost rostlin, působí stimulačně v raných fázích růstu a tím vytváří lepší podmínky pro tvorbu kořenového systému.
Obsahuje synergickou směs organicky vázaného dusíku, mikroprvků v chelátové formě, fytohormonů a aminokyselin. Pro lepší přilnutí mořící směsi je do přípravku Enviseed zakomponována přírodní směs látek snižující povrchové napětí, což příznivě ovlivňuje schopnost osiva absorbovat účinné látky ze svého povrchu.
Přípravek je vhodný pro všechny plodiny mořené v České republice. Nejlepších výsledků dosahujeme při použití na pšenice, ječmeny a kukuřice.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Účinky a složení:

- Účinné látky mají malou molekulární hmotnost, a proto lépe prostupují přes slupky přímo do metabolických procesů v zrně.

- Aminokyseliny obsažené v přípravku cíleně metabolizují na látky podporující vývoj v zrnu ve stádiu klíčení.

- Obsahuje stimulační látky auxinového a giberelinového typu, které zvyšují rychlost biochemických procesů, a tím působí podpůrně v počátečních vegetačních fázích růstu.

- Měď, železo, mangan a zinek jsou v biologicky dostupné formě potřebné pro snadnější klíčení.

- Bor je potřebný pro tvorbu kořínků a pro aktivní příjem živin.

- Vysoký obsah huminových kyselin podporuje vývoj kořenového systému rostlin.

Technické parametry:

Vlastnost
Obsah
Dusík (N) ve formě aminokyselin
3,00 %
Draslík (K) ve vodě rozpustného K2O
1,00 %
Huminové kyseliny
1,00 %
Bor (B) ve vodě rozpustný
0,02 %
Měď (Cu) v chelátu s EDTA
0,15 %
Železo (Fe) v chelátu s EDTA
0,20 %
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA
0,15 %
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA
0,01 %
Stimulační látky
stopové množství
Další vlastnosti
Hodnota pH
7,0 až 9,5
Specifická hmotnost
1,2 - 1,3 g/cm3

Rozsah a způsob použití:

Pomocný mořící přípravek Enviseed je vhodné použít v případě výrazně zhoršené dostupnosti živin na pozemku. Je vhodný i pro běžné podmínky s cílem stabilizovat porost v počátečním stádiu růstu, které je nejdůležitějším pro vývoj rostlin.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny:

Plodina
Koncentrační poměry
Ozimé obiloviny
2,0 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění
Jarní obiloviny
2,0 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění
Kukuřice
1,5 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění


 Pokyny pro použití:

  • Po přípravě roztoku mořidla s vodou dle návodu výrobce mořidla přidáme přímo přípravek Enviseed v množství dle aplikační tabulky přípravku a důkladně rozmícháme.

  • Mísitelnost jednotlivých přípravků konzultujte s výrobci.

  • Do připraveného roztoku není potřeba přidávat větší množství vody, jak uvádí někteří výrobci mořidel.

  • Před mícháním roztoku vyzkoušejte mísitelnost přípravků s použitím odpovídajícího množství vody.

  • Připravený roztok je možné použit k moření.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s přípravkem je třeba dodržovat základní bezpečností přepisy. Dle potřeby použijte osobní ochranné pomůcky a dodržujte další ochranná opatření při práci s přípravkem.

Přípravek není hořlavina. V případě požáru je možné použít všechny dostupné hasicí prostředky.

Přípravek je třeba chránit před nepovolanými osobami.

Při zásahu oka je nutné vyplachovat velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

V případě potřísnění pokožky nebo oděvu přípravkem je třeba opláchnout zasažené místo tekoucí čistou vodou a umýt mýdlem.

Při vyhledání lékařské pomoci je nezbytné poskytnout lékaři informace o vykonané první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval.

Obsah nebezpečných látek nepřekračuje limity platné v ČR.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Ječmen ozimý stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Kukuřice stimulace růstu rostlin moření osiva 1,5 l/t
Oves jarní stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Proso stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Pšenice jarní stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Pšenice ozimá stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Tritikale ozimé stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
Žito ozimé stimulace růstu rostlin moření osiva 2 l/t
detail