Chemap Agro s.r.o.

ENVISTART

Účinná látka

Balení

0,1, 1, 10, 1000 litrů

Charakteristika

Přípravek Envistart působí jako stimulátor růstu a zakořenění. Má antistresový a regenerační účinek - regeneruje porosty během sucha, přebytku srážek a po chemickém či mechanickém poškození. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám koherentním s metabolizmem rostlin.
Výsledkem použití přípravku je zlepšení růstu a sorpčních schopností kořenového systému a podpora metabolizmu rostlin. To umožňuje aplikovat základní výživu ekonomicky a cíleně tak předcházet riziku přehnojení, či splavení nevyužitých živin do spodních vod. Přípravek doplňuje nedostatkové mikroprvky a zvyšuje odolnost porostů vůči stresům a patogenům. Přípravek doporučujeme do plodin, které během vývoje procházejí kritickými fázemi růstu za účelem stimulace a regenerace.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci na řepku olejnou, obilniny, kukuřici, mák, slunečnici, vinnou révu a plodovou zeleninu.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Účinky a složení:

 • Vysoký obsah huminových kyselin podporuje vývoj kořenového systému rostlin.

 • Obsah a typ stimulačních látek je zaměřen na rozvoj nadzemní části, což vede k zlepšení vývoje nadzemních částí plodin.

 • Všechny složky jsou organického původu s vysokou biologickou dostupností pro rostliny.

 • Obsahuje mikroprvky v chelátové podobě, což zaručuje jejich komplexní a efektivní využití rostlinou.

 • Aminokyselinové komponenty metabolizují v rostlině na produkty stimulující růst buněk a tím podporují samotný růst rostlin.

 • Auxiny působí stimulačně na zakládání nových postranních kořenů.

 • Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna, čímž výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.

Pro kukuřici a mák nabízíme modifikaci přípravku Envistart Zinek se zvýšeným obsahem zinku na 0,04 %.

Technické parametry:

Vlastnost
Standard
Zinek
Dusík (N) ve formě aminokyselin
4,00 %
Huminové kyseliny
1,50 %
Bor (B) ve vodě rozpustný
0,03 %
Měď (Cu) v chelátu s EDTA
0,20 %
Železo (Fe) v chelátu s EDTA
0,30 %
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA
0,20 %
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA
0,02 %
0,04 %
Stimulační látky
Stopové množství 
Další vlastnosti
Reakce pH
6,0 až 7,5
Specifická hmotnost
1,2 - 1,3 g/cm3

Rozsah a způsob použití:

Envistart je určen k listové aplikaci v množství 0,8–1,2 l/ha  do 150–300 litrů roztoku (0,25-0,80% postřikový roztok). První aplikaci doporučujeme do 150-200 litrů vody teplé min. +10°C s použitím smáčedla.

Listové hnojivo je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.

Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Při samostatném použití nemá ochrannou lhůtu.

Přípravek Envistart doporučujeme použít:

 • v počátečních fázích růstu při dostatečné listové ploše,
 • na podzim pro vyrovnanost porostů pro lepší přezimování,
 • u ozimých plodin pro regeneraci z jara,
 • pro regeneraci porostů po poškození,
 • ke zvýšení odolnosti porostů vůči stresovým faktorům během vegetace.

Podzimní ošetření – po aplikaci dochází k intenzívní podpoře růstu kořenového systému, čímž se zvýší odolnost rostlin vůči vymrzání. Porost se silným kořenovým systémem nastupuje do jarního období v lepší kondici.

Jarní ošetření – plodiny ošetřené přípravkem Envistart jsou schopny rychlé regenerace po zimním období, lépe využívají dostatek vláhy pro intenzivní růst a snáze čerpají z půdy dostupné a potřebné živiny.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny:

Plodina
Aplikační množství a fáze růstu
Řepka olejná
podzim: 1 l/ha 4. list až do počátku prodlužování, BBCH 14-19
jaro: 1-1,2 l/ha v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32
(doporučujeme v kombinaci s močovinou a hořkou solí)
Obilniny (mimo ječmene)
1. vstup 0,8 l/ha konec odnožování po 1. – 2. kolínko,
BBCH 29-32
2. vstup 1 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43
Ječmen
1. vstup 0,8 l/ha v době počátku odnožování, BBCH 21-25
2. vstup 1 l/ha 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32
Kukuřice
1. vstup 1-1,2 l/ha ve 4. – 5. listu nebo při výšce 15-25 cm,
BBCH 14-15
2. vstup 1-1,2 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19
Mák
1. vstup 1-1,2 l/ha koncem odnožování, BBCH 25-30
2. vstup 1-1,2 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58
Slunečnice
1. vstup 1 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15
2. vstup 1 l/ha po objevení poupěte (f. hvězdičky), BBCH 51-59
Vinná réva
1. vstup 1-1,2 l/ha před květem, BBCH 55-59
2. vstup 1 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75
3. vstup 1 l/ha po cca 6 týdnech
Plodová zelenina, rajčata, paprika, okurky*
1. vstup 0,8-1 l/ha
další vstupy 1 l/ha
může se opakovat 3 x až 4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky

* Při postřiku okurek se vyhněte postřiku samčích rostlin, které po postřiku eliminují reprodukční stres a neposkytují dostatečné množství pylu. Samičí rostliny reagují na postřik velmi pozitivně výškou a kvalitou úrody.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup v době počátku odnožování, BBCH 21-25; 2. vstup 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32 0,8-1 l
Ječmen ozimý stimulace růstu rostlin 1. vstup v době počátku odnožování, BBCH 21-25; 2. vstup 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32 0,8-1 l
Kukuřice stimulace růstu rostlin 1. vstup ve 4.–5. listu nebo při výšce 15-25 cm, BBCH 14-15; 2. vstup v 8.–9. listu, BBCH 18-19 1-1,2 l
Mák stimulace růstu rostlin 1. vstup koncem odnožování, BBCH 25-30; 2. vstup při tvorbě květu, BBCH 51-58 1-1,2 l
Okurka stimulace růstu rostlin opakovat 3–4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky 0,8-1 l
Oves jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Paprika stimulace růstu rostlin opakovat 3–4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky 0,8-1 l
Proso stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Pšenice jarní stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Pšenice ozimá stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Rajče stimulace růstu rostlin opakovat 3–4x ve 14 denních intervalech v kombinaci s ostatními postřiky 0,8-1 l
Réva vinná stimulace růstu rostlin 1. vstup před květem, BBCH 55-59; 2. vstup po odkvetení, BBCH 71-75; 3. vstup po cca 6 týdnech 1-1,2 l
Řepka olejka, jarní stimulace růstu rostlin v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32 1-1,2 l
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin jaro: v období počátku prodlužování při dostatečné listové ploše, BBCH 30-32 1-1,2 l
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin podzim: 4. list až do počátku prodlužování, BBCH 14-19 1 l
Slunečnice stimulace růstu rostlin 1. vstupve 4. – 5. listu, BBCH 14-15; 2. vstup po objevení poupěte (f. hvězdičky), BBCH 51-59 1 l
Tritikale ozimé stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Žito ozimé stimulace růstu rostlin 1. vstup konec odnožování po 1. – 2. kolínko, BBCH 29-32; 2. vstup na praporcový list, BBCH 39-43 0,8-1 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail