BASF
BASF
BASF

EPHON TOP

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku FLORDEX 660.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro mladistvé zaměstnance .

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní, pšenice ozimá, pšenice špalda, triticale ozimé, žito ozimé

100–400 l/ha

postřik

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–49 BBCH 0,5 l 100–400 l
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 31–49 BBCH 0,75 l 100–400 l
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–49 BBCH 0,75 l 100–400 l
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 31–45 BBCH 0,6 l 100–400 l pouze pšenice špalda
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 31–49 BBCH 0,75 l 100–400 l
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 31–49 BBCH 0,75 l 100–400 l
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 31–49 BBCH 1,1 l 100–400 l
detail