Chemap Agro s.r.o.

ETHREL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušeň

500–1000 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

7 dnů

jabloň, třešeň, višeň

500–1000 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

mečík

800–1000 l/ha

postřik

růže

400–600 l/ha

postřik

21 dnů

Aplikujte v co nejkratším intervalu před sklizní při dodržení ochranné lhůty.

Jabloň: podpora vybarvení plodů, sjednocení dozrávání - Nepoužívejte k ošetření jablek určených ke skladování. Při aplikaci dříve než 10-14 dnů před sklizní se zvyšuje riziko propadu plodů.

Aplikace v hrušních:

1. aplikace: 0,025 % (25 ml přípravku na 100 litrů vody)

2. aplikace: 0,015 % (15 ml přípravku na 100 litrů vody)

3. aplikace: 0,010 % (10 ml přípravku na 100 litrů vody)

Množství přípravku je závislé na denní teplotě:

- 15–20 °C 100% aplikační dávky

- 20–25 °C 75% aplikační dávky

- > 25 °C 50 % aplikační dávky

Aplikace v růžích:

1. aplikace 1,5 l přípravku/ha

2. aplikace 1,0 l přípravku/ha

Ethrel se aplikuje jen na suché rostliny, nepoškozené škůdci, chorobami a nedostatkem živin.

Déšť v době 4 až 5 hodin po postřiku účinnost přípravku snižuje.

Denní teplota v době aplikace i po ní by měla být vyšší než 16 °C.

Přípravek neaplikujte v období déletrvajícího sucha.

Před ošetřením růží a mečíků ověřte citlivost na menším počtu rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Při nedostatečném vypláchnutí aplikačního zařízení může dojít k ovlivnění následně ošetřovaných rostlin.

Minoritní registrace - rajče

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

rajče

1000 l/ha

postřik

2× děleně

7 dnů

Termín aplikace: 10 % rajčat je červených cca 3 týdny před sklizní

Max. počet aplikací: max. 2× děleně

1. aplikace 3 týdny před sklizní v dávce 1,5l/ha

2. aplikace po 7 dnech v dávce 1,0 l/ha

Ethrel se aplikuje jen na suché rostliny, nepoškozené škůdci, chorobami a nedostatkem živin.

Déšť v době 4 až 5 hodin po postřiku účinnost přípravku snižuje.

Denní teplota v době aplikace i po ní by měla být vyšší než 16 °C.

Přípravek neaplikujte v období déletrvajícího sucha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň stimulace tvorby květních pupenů 69 BBCH (od 7. dne po odkvětu) – 74 BBCH 0,01-0,025 % 500–1000 l max. 3×
Jabloň stimulace tvorby květních pupenů velikost plodů 20–25 mm 0,05 % max. 0,5 l/ha 500–1000 l max. 1×
Jabloň podpora vybarvení plodů, sjednocení dozrávání 10–14 dnů před sklizní 0,05 % max. 0,5 l/ha 500–1000 l max. 1×
Mečík omezení poléhání počátek srpna před počátkem poléhání 1,7 l 800–1000 l max. 1×, venkovní prostory
Rajče urychlení dozrávání 10 % rajčat je červených cca 3 týdny před sklizní 2,5 l 1000 l max. 2× děleně, minor. reg. ÚKZÚZ
Růže podpora větvení po očkování 1. aplikace, když má očko max. 5 listů 1-1,5 l 400–600 l max. 2×, venkovní prostory
Třešeň usnadnění mechanizované sklizně 0,05 % max. 0,5 l/ha 500–1000 l Plody ke konzervaci, max. 1×
Višeň usnadnění mechanizované sklizně 0,05 % max. 0,5 l/ha 500–1000 l Plody ke konzervaci, max. 1×
detail