BASF
BASF
BASF

FABULIS OD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice ozimá,

ječmen ozimý,

ječmen jarní,

žito,

tritikale

100–500 l/ha

postřik

7 dnů

Aplikujte na porosty aktivně rostoucí. V období extrémního horka nebo chladu aplikaci odložte.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní regulace růstu 29–39 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý regulace růstu 29–39 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá regulace růstu 29–39 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
Tritikale jarní regulace růstu 29–34 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
Tritikale ozimé regulace růstu 29–34 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
Žito jarní regulace růstu 31–34 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
Žito ozimé regulace růstu 31–34 BBCH 1,5 l aplikace dělená do celkové dávky 1,5 l/ha, nebo jednorázově, mimo množitelské porosty
detail