Chemap Agro s.r.o.

FLUENCY FP24003

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Fluency FP24003 se aplikuje formou popraše na namořené osivo v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro moření osiva.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

všechny plodiny

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Všechny plodiny zlepšení technologických vlastností osiva po namoření moření osiva 3–30 g/kg osiva
detail