Chemap Agro s.r.o.

FYSIUM

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně 30 minut větrejte

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jablka

patentovaný generátor

1×,

do 7 dnů po sklizni

Aplikace se provádí co nejdříve, do 7 dnů po sklizni jablek, po jejich předchozím zchlazení.

Citlivost odrůdy vždy konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit snížení účinnosti při aplikaci na nekvalitní nebo přezrálé plody, sklizené mimo doporučené období sklizně.

Nepoužívejte na jablka, která již byla ošetřena přípravky urychlujícími dozrávání.

Aplikaci na jablka, určená k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení a zpracovatelem.

Přípravek Fysium nelze kombinovat s jinými přípravky na ochranu rostlin a adjuvanty.

Generátor musí splňovat normy požadované pro tyto typy přístrojů.

Jestliže má být v ošetřeném skladu uskladněna jiná plodina nebo citlivá odrůda stejné plodiny, musí být prostory řádně vyvětrány.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň uchování kvality plodů sklady - do 7 dnů po sklizni jablek, po jejich předchozím zchlazení 1,456 g/m3(0,65 ppm)
detail