Chemap Agro s.r.o.

GIBB PLUS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Nižší aplikační dávka se použije v případě optimálních vegetačních a aplikačních podmínek.
Vyšší aplikační dávka se použije při vyšším výskytu rzivosti.
Aplikační termín: od BBCH 67, tj. konec květu, 2/3 korunních plátků opadaných.
Počet aplikací: max. 4×
Interval mezi aplikacemi: 10 dní
Dávka vody: 500–1000 l/ha
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit redukci květů jabloní, a to především, když jsou jabloně významně stresovány jinými faktory.
Citlivost odrůdy ošetřované kultury konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravkem neošetřujte rostlinný materiál určený k množení.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň zlepšení tržních vlastností - redukce rzivosti slupky jablek od BBCH 67, tj. konec květu, 2/3 korunních plátků opadaných 0,5-1 l max. 4×
detail