Chemap Agro s.r.o.

HELIOSOL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Pomocný prostředek Heliosol se používá v tank-mix směsi s povolenými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

podle použitého přípravku

postřik

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny podle použitého přípravku 0,5 % TM s povolenými herbicidy a regulátory
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny podle použitého přípravku 0,2 % TM s povolenými fungicidy a insekticidy
detail