Chemap Agro s.r.o.

HERGIT

Účinná látka

Balení

0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0; 120,0; 220,0; 1000 litrů

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek používaný jako stimulátor růstu rostlin s protistresovým účinkem. Je určen pro zvýšení kvality i výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin. Postřikový přípravek ve formě kapalného koncentrátu ředitelného vodou.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Upozornění

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky: kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Doporučení

HERGIT se aplikuje v dávce 0,2 l/ha zředěný při pozemní aplikaci 200 až 400 l/ha vody, při letecké aplikaci 40 až 100 l/ha vody. Postřik lze kombinovat s listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy a selektivními herbicidy (po konzultaci s jejich dodavateli).

Regenerace rostlin.
Po dlouhodobé periodě chladu i nedostatku slunečního svitu (zamokření), sucha, případně i k odstranění pesticidního šoku v kombinaci se selektivními herbicidy.

Registrované aplikace:
Řepka olejná:
T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)
T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50 - 59)
T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69 - 79)

Kukuřice na zrno:
T1: od fáze 6 listů do konce dlouživého růstu ( DC 16 – 39)
T2: ve fázi počátku metání lat až konce kvetení (DC 51 - 69)

Slunečnice:
T1: v období 5 listů až konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)
T2: objevení poupěte (fáze hvězdy) až plný květ (DC 51 - 65)

Řepa cukrová:
T1: od 3.páru listů do zapojení porostu (DC 23 - 45)
T2: od 2 – 8 týdnů po zapojení porostu (DC 47 - 49)

Obilniny ozimé:
T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15 - 35)
T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 – 51)
T3: po odkvětu (DC 69 – 71)

Obilniny jarní:
T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21 - 35)
T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 – 51)
T3: po odkvětu (DC 69 – 71)

Brambory:
T1: tvorba poupat až konec kvetení ( DC 51 - 69)

Mák:
T1: fáze 5. pravých listů až konce dlouživého růstu (DC 15 – 39)
T2: první korunní plátky viditelné (počátek kvetení) až 10% kvete (DC 59 - 61)

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 1× - tvorba poupat až konec kvetení (DC 51–69) 0,2 l 200-400 l 40-100 l
Cukrovka stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 23-45, 47-49 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od 3.páru listů do zapojení porostu (DC 23–45); T2: od 2 – 8 týdnů po zapojení porostu (DC 47–49)
Ječmen jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Ječmen ozimý stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Kukuřice stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 16-39, 51-69 0,2 l 200-400 l 40-100 l pouze kukuřice na zrno, T1: od fáze 6 listů do konce dlouživého růstu (DC 16–39); T2: ve fázi počátku metání lat až konce kvetení (DC 51-69)
Mák stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 15-39, 59-61 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: fáze 5. pravých listů až konce dlouživého růstu (DC 15–39); T2: první korunní plátky viditelné (počátek kvetení) až 10 % kvete (DC 59–61)
Oves jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Proso stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Pšenice jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Pšenice ozimá stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Řepka olejka, jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-39, 50-59, 69-79 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15-39); T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50-59); T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69-79)
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-39, 50-59, 69-79 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15-39); T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50-59); T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69-79)
Slunečnice stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 15-39, 51-65 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: v období 5 listů až konce dlouživého růstu (DC 15–39); T2: objevení poupěte (fáze hvězdy) až plný květ (DC 51–65)
Tritikale ozimé stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Žito ozimé stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
detail