Chemap Agro s.r.o.

HERGIT

Účinná látka

Balení

0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0; 120,0; 220,0; 1000 litrů

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek používaný jako stimulátor růstu rostlin s protistresovým účinkem. Je určen pro zvýšení kvality i výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin. Postřikový přípravek ve formě kapalného koncentrátu ředitelného vodou.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Upozornění

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky: kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Doporučení

HERGIT se aplikuje v dávce 0,2 l/ha zředěný při pozemní aplikaci 200 až 400 l/ha vody, při letecké aplikaci 40 až 100 l/ha vody. Postřik lze kombinovat s listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy a selektivními herbicidy (po konzultaci s jejich dodavateli).

Regenerace rostlin.
Po dlouhodobé periodě chladu i nedostatku slunečního svitu (zamokření), sucha, případně i k odstranění pesticidního šoku v kombinaci se selektivními herbicidy.

Registrované aplikace:
Řepka olejná:
T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)
T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50 - 59)
T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69 - 79)

Kukuřice na zrno:
T1: od fáze 6 listů do konce dlouživého růstu ( DC 16 – 39)
T2: ve fázi počátku metání lat až konce kvetení (DC 51 - 69)

Slunečnice:
T1: v období 5 listů až konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)
T2: objevení poupěte (fáze hvězdy) až plný květ (DC 51 - 65)

Řepa cukrová:
T1: od 3.páru listů do zapojení porostu (DC 23 - 45)
T2: od 2 – 8 týdnů po zapojení porostu (DC 47 - 49)

Obilniny ozimé:
T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15 - 35)
T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 – 51)
T3: po odkvětu (DC 69 – 71)

Obilniny jarní:
T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21 - 35)
T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 – 51)
T3: po odkvětu (DC 69 – 71)

Brambory:
T1: tvorba poupat až konec kvetení ( DC 51 - 69)

Mák:
T1: fáze 5. pravých listů až konce dlouživého růstu (DC 15 – 39)
T2: první korunní plátky viditelné (počátek kvetení) až 10% kvete (DC 59 - 61)

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 1× - tvorba poupat až konec kvetení (DC 51–69) 0,2 l 200-400 l 40-100 l
Cukrovka stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 23-45, 47-49 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od 3.páru listů do zapojení porostu (DC 23–45); T2: od 2 – 8 týdnů po zapojení porostu (DC 47–49)
Ječmen jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Ječmen ozimý stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Kukuřice stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 16-39, 51-69 0,2 l 200-400 l 40-100 l pouze kukuřice na zrno, T1: od fáze 6 listů do konce dlouživého růstu (DC 16–39); T2: ve fázi počátku metání lat až konce kvetení (DC 51-69)
Mák stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 15-39, 59-61 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: fáze 5. pravých listů až konce dlouživého růstu (DC 15–39); T2: první korunní plátky viditelné (počátek kvetení) až 10 % kvete (DC 59–61)
Oves jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Proso stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Pšenice jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 21-25, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Pšenice ozimá stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Řepka olejka, jarní stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-39, 50-59, 69-79 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15-39); T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50-59); T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69-79)
Řepka olejka, ozimá stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-39, 50-59, 69-79 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15-39); T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50-59); T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69-79)
Slunečnice stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 2× - DC 15-39, 51-65 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: v období 5 listů až konce dlouživého růstu (DC 15–39); T2: objevení poupěte (fáze hvězdy) až plný květ (DC 51–65)
Tritikale ozimé stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Žito ozimé stimulace růstu rostlin s protistresovým účinkem 3× - DC 15-35, 37-51, 69-71 0,2 l 200-400 l 40-100 l T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15–35); T2: v období objevení posledního listu do počátku metání (DC 37–51); T3: po odkvětu (DC 69–71)
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail