Chemap Agro s.r.o.

INSENOL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.
Pomocný prostředek Insenol lze použít v TM v kombinaci s desikanty a s přípravky na bázi glyfosátů, vždy však v souladu s etiketou použitého přípravku.
Termín aplikace: 3–4 týdny před sklizní (BBCH 79–89)
Nejvyšší počet aplikací v roce: 1×
Aplikační dávka vody: 250–500 l/ha při pozemní aplikaci
80–100 l/ha při letecké aplikaci
Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje pozemně nebo letecky postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrách omezení ztrát při sklizni 1,5 l
Řepka olejka, jarní omezení ztrát při sklizni 1,5 l
Řepka olejka, ozimá omezení ztrát při sklizni 1,5 l
detail