Chemap Agro s.r.o.

IT DIQUAT

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Dávka vody: 200–500 l/ha (len setý 300500 l/ha)

Brambor - desikace

Aplikujte v době, kdy hlízy dosáhly požadovaných parametrů, minimálně však 14 dnů před sklizní aby došlo ke zpevnění slupky hlíz a nať byla zcela desikovaná. Aplikujte na suchý porost, optimálně za slunečného počasí a nízké vzdušné vlhkosti. Přípravek může poškodit hlízy, pokud je aplikován na porost vystavený stresu suchem. Slabý déšť, mlha nebo silná rosa v době aplikace můžou zvýšit riziko poškození. Před aplikací se ujistěte, že půda v okolí hlíz je vlhká. Přípravek může být aplikován jednorázově nebo v dělené aplikaci.

Jednorázová aplikace - 4,0 litry přípravku/ha v 200–500 litrech vody/ha

Dělená aplikace - První aplikace 0,5–2,0 litry přípravku/ha v 200–500 litrech vody/ha; - Druhá aplikace 2,0–4,0 litry přípravku/ha v 200–500 litrech vody/ha do celkové dávky max. 5,0 litrů přípravku/ha. Při dělené aplikaci by měla druhá aplikace následovat do 7 dnů po první aplikaci.

Množství postřikové kapaliny a dávka přípravku se řídí hustotou a mohutností porostu.

Řepka olejka

Nepolehlé porosty - Aplikujte v době, kdy je 90 % šešulí v prostřední třetině stonku žlutých a jejich semena jsou červenohnědá až tmavě hnědá s několika černými. Zbývajících 10 % semen je zelených ale pevných a pružných.

Částečně polehlé nebo ohnuté rostliny - Aplikujte v době, kdy jsou všechna semena v povrchové vrstvě šešulí červenohnědá až tmavě hnědá a semena ve většině šešulí ve spodní vrstvě mění barvu.

Sklizeň provádějte, jakmile semena dosáhnou vlhkosti 12–15 %, což je obvykle 7–10 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 250–500 l/ha. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Hrách na zrno

Aplikujte v době, kdy spodní lusky začínají hnědnout a jejich semena jsou tvrdá; lusky ve střední části rostliny by měly být žluté s tuhými avšak ne tvrdými semeny. Celkově by měly být listy žluté a vlhkost semen pod 45 %. Brzká aplikace muže způsobit snížení výnosu a kvality.

Nižší dávku přípravku a postřikové kapaliny použijte u řidšího a méně zapleveleného porostu.

Použití v hrachu určenému k dalšímu zpracování konzultujte se zpracovatelem.

Dávka vody: 200–500 l/ha

Bob ke krmným účelům

Aplikujte na zralý porost, kdy je většina lusků hnědá až černá a kožovitá.

Sklizeň provádějte 7–10 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 200–500 l/ha. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Polehlé porosty ječmene a ovsa ke krmným účelům

Aplikujte na porost zralý ke sklizni.

Dávku přípravku volte podle druhu plevelů:

- Ptačinec žabinec: 2,0 l/ha

- Vyšší podíl zelené hmoty, mírně rostoucí širokolisté plevele: 3,0 l/ha

- Silně rostoucí plevele, pýr plazivý: 4,0 l/ha

Sklizeň provádějte, jakmile je zelená hmota dedikována, což je obvykle 4 a více dnů po aplikaci.

Dávka vody: 200–500 l/ha. Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Len setý (olejný)

Aplikujte na zralý porost, když jsou tobolky hnědé a chrastí při zatřesení a stonky začínají žloutnout.

Sklizeň provádějte, jakmile semena dosáhnou vlhkosti pod 14 % což je obvykle 10–20 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 300–500 l/ha, Množství postřikové kapaliny se řídí hustotou a mohutností porostu.

Jetel luční, jetel plazivý

Aplikujte na zralý porost cca 2–3 dny před předpokládanou sklizní v případě přímé sklizně a 1 až 2 dny před sečením v případě sklizně z pokosu. Zpoždění sklizně může vést k obrůstání.

Dávka vody: 200–500 l/ha Vyšší dávku přípravku a postřikové kapaliny použijte u hustého porostu.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty

Desikace neurychluje zrání. Plodiny musí být v okamžiku aplikace přípravku zralé.

Při použití na ne zcela zralou plodinu může dojít ke snížení výnosu a kvality semen.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob desikace 3 l 200–500 l pouze bob ke krmným účelům
Brambor desikace aplikace jednorázová 4 l 200–500 l
Brambor desikace aplikace dělená 0,5–2,0 l/ha + 2,0–4,0 l/ha do celkové dávky 5,0 l/ha 5 l 200–500 l
Hrách desikace 2-3 l 200–500 l pouze hrách na zrno
Ječmen jarní desikace 2-4 l 200–500 l polehlé porosty ke krmným účelům
Ječmen ozimý desikace 2-4 l 200–500 l polehlé porosty ke krmným účelům
Jetel luční desikace 3 l 200–500 l pouze semenné porosty
Jetel plazivý desikace 3 l 200–500 l pouze semenné porosty
Len desikace 3 l 300–500 l pouze len setý-olejný
Oves jarní desikace 2-4 l 200–500 l polehlé porosty ke krmným účelům
Řepka olejka, jarní desikace 3 l 200–500 l
Řepka olejka, ozimá desikace 3 l 200–500 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail