Chemap Agro s.r.o.

KORIT 420 FS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe5
- Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
- Za účelem ochrany volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby bylo ošetřené osivo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe6
- Za účelem ochrany ptáků rozsypané ošetřené osivo odstraňte.
- Za účelem ochrany savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Repelentní přípravek se aplikuje na osivo před setím podle schváleného technologického postupu pro dané mořicí zařízení. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice ochrana osiva proti ptákům moření osiva 87,5 ml/jednotku, (jednotka = 50 000 zrn) nebo 6 l/t osiva
detail