BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LAIVEN - FLORA

Účinná látka

Charakteristika

50 milion CFU/ml směs probiotických mikroorganizmů
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)

Doporučení

Neprovádějte aplikaci na přímém slunci.

Neaplikujte společně s fungicidy. Po aplikaci herbicidů nebo insekticidů dodržte odstup aplikace tohoto prostředku 10–14 dnů.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor, cukrovka, kukuřice, luskoviny, obilniny, ovocné stromy, řepka olejka, slunečnice

200–300 l/ha

postřik

hlízy

1000 l/t

moření po dobu 2–3 hodin

osivo

10 l/t

postřik jemnou disperzí

půda

200–300 l/ha

postřik se zapravením

zelenina

200–300 l/ha

postřik

10 dnů

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Brambor podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha po vzejití, 2,0 l/ha ve fázi tvorby květů 3 l
Cukrovka podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi 6–8 listů 2-3 l
Fazol podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Hlízy podpora zdravotního stavu 2 l
Hrách podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Ječmen jarní podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Ječmen ozimý podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Kukuřice podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi 6–8 listů 2-3 l
Lupina bílá podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Lupina úzkolistá podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Lupina úzkolistá podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Osivo podpora zdravotního stavu 2 l
Oves jarní podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Oves ozimý podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Ovocné dřeviny podpora zdravotního stavu před květem, po odkvětu, po opadu listů před mrazíky 15–40 l roztoku/ha (ředění 1:1000); 20–50 l/strom pole
Ovocné dřeviny podpora zdravotního stavu na půdu na podzim nebo na jaře 5 l pole
Peluška podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Proso podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Pšenice jarní podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Pšenice ozimá podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Půda podpora zdravotního stavu 3-5 l 5,0 l/ha na podzim, 3,0 l/ha na jaře před setím, sázením
Réva vinná podpora zdravotního stavu během vegetačního období 5-10 l
Řepka olejka, jarní podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha po vzejití, 2,0 l/ha ve fázi tvorby květů 2-3 l
Řepka olejka, ozimá podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha po vzejití, 2,0 l/ha ve fázi tvorby květů 2-3 l
Slunečnice podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi 6–8 listů 2-3 l
Sója podpora zdravotního stavu 15 dnů po vzejití 3 l
Tritikale jarní podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Tritikale ozimé podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Zelenina podpora zdravotního stavu po vzejití nebo týden po vysazení sazenic 3 l pole
Zelenina podpora zdravotního stavu sadba, sazenice 3,0 l roztoku/m2 (ředění 1:1000) skleníky
Žito jarní podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
Žito ozimé podpora zdravotního stavu 3,0 l/ha ve fázi 2–3 listů, 2,0 l/ha ve fázi tvorby klasu 2-3 l
detail