Chemap Agro s.r.o.

LEXIN

Účinná látka

Charakteristika

Pomocný rostlinný přípravek

LEXIN

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Vlhkost max. 90,0 %
Obsah huminových látek v sušině min. 60,0 %
hodnota pH 7,5 až 9,5

Spektrum účinnosti

Lexin je pomocný rostlinný přípravek používaný jako regulátor růstu. Obsahuje růstový stimulátor (auxin) a  vodný roztok přípravku získaného hydrolyticko-oxidačním rozkladem technických lignosulfonátů, který představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují (podle MU, PF, KACH, Brno).
Lexin je určen pro zvýšení kvality a výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin. Je mísitelný s vodou. Používá se zejména ke zlepšení zakořeňování a růstu rostlin, čímž dochází ke zvýšení jejich výnosů a kvality. Stimuluje jak dlouživý růst buněk, tak i jejich dělení. Podporuje rovněž jejich diferenciaci a tvorbu cévních svazků. Příznivě ovlivňuje i propustnost buněčných membrán. Tím stimuluje růst rostlin, jejich regeneraci, rhizogenezi, příjem a využití rostlinných živin. V rostlinách mimoto zvyšuje obsah chlorofylu, produktivitu fotosyntézy, transport asimilátů do semen a plodů a tím jejich velikost a kvalitu.
Rostliny ošetřené Lexinem jsou celkově vitálnější, zdravější a lépe odolávají působení různých stresů. Za určitých podmínek lze ošetření rostlin Lexinem využít k oddálení zrání semen či plodů, resp. k prodloužení jejich vegetační doby.

Doporučení

Lexin se aplikuje na list v  uvedených dávkách a termínech podle jednotlivých plodin

Popis mísitelnosti

Lexin je také možné použít v kombinaci s minerálními hnojivy podle druhu a požadavků pěstovaných rostlin. Dále při kombinaci např. s pesticidy přidáváme tyto až po naředění přípravku s  vodou. Míchání s pesticidy konzultujte s jejich výrobcem nebo distributorem.
Upozorňujeme na nebezpečí možného zvýšení fytotoxicity, a tím popálení rostlin, v případě využití razantnějších pesticidů či hnojiv, neboť Lexin zvyšuje přijatelnost jak pesticidů, tak hnojiv. Z výše uvedených důvodů doporučujeme (po konzultaci s výrobcem) snížit množství účinné látky daného pesticidu či hnojiva.
Lexin je pro včely relativně neškodný.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Bob Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× v období 1. – 3. pravého listu 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Brambor Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. při zakrývání řádků; 2. tvorba poupat; 3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–3 aplikace
Broskvoň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Celer Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Cibule Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. ve fázi 2 – 3 listů
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Cukrovka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 5. – 7. páru pravých listů; 2. při zapojení porostu; 3. počátek ukládání sacharózy v bulvě 0,25 l 250–300 l opt. 1–3 aplikace
Česnek Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. ve fázi 2 – 3 listů
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Fazol Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1. – 3. trojlístku; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Hořčice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Hrách Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× v období 1. – 3. pravého listu 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Hrušeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Chmel Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25-0,5 l 600–800 l Aplikace:
1. při dosažení 1 - 3 výšky chmelnicové konstrukce
2. 2 týdny po první aplikaci
3. na počátku tvorby osýpky
4. na počátku tvorby hlávek
Jabloň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ječmen jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Ječmen ozimý Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Kmín Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. období jarní regenerace; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Kořenová zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Kukuřice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 4 – 6 listů; 2. na počátku prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Laskavec Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× fáze 2. – 4. páru pravých listů 0,25 l 250–300 l opt. 1 aplikace
Len Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1× ve fázi tvorby stonku (stromečku) 0,25 l 250–300 l Len olejný, opt. 1 aplikace
Len Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi tvorby stonku (stromečku); 2. 2 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l Len přadný, opt. 1–2 aplikace
Lupina bílá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. v období 1. – 3. pravého listu; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Lupina žlutá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. v období 1. – 3. pravého listu; 2. 2 - 3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Mák Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. ve fázi prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Maliník Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Meruňka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Mrkev Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Okrasné rostliny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy 1–2× 0,25 l 0,02–0,03% 150–250 l Aplikace:
1. po vytvoření 3 – 6 listů dle druhu
2. před květem
Okurka Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě, při výsevu na pole po vytvoření 2 – 3 pravých listů
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
Oves jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Ovocné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Ovocné dřeviny-bobuloviny
Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ovocné dřeviny Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Ovocné dřeviny mimo bobulovin
Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Paprika Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
4. 2 týdny po třetí aplikaci
Pastinák Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Petržel Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Polní plodiny Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Proso Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 4 – 6 listů; 2. na počátku prodlužovacího růstu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Pšenice jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Pšenice ozimá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Rajče Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě
2. při objevení prvních květů
3. v období tvorby prvních plodů
4. 2 týdny po třetí aplikaci
Réva vinná Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–4× 0,25-0,5 l 800–1000 l Aplikace:
1. při vývinu 5 - 6 listů (jasně viditelné květenství)
2. začátek plného kvetení
3. na počátku tvorby bobulí
4. na počátku uzavírání hroznů
Rybíz černý Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Rybíz červený Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 2–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Ředkev Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Ředkvička Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Řepa červená Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Řepka olejka, jarní Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. ve fázi listové růžice; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Řepka olejka, ozimá Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. období jarní regenerace; 2. období zeleného poupěte 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Slivoň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Slunečnice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1. – 2. páru pravých listů; 2. v období květu 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Sója Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze 1.–3. trojlístku; 2. 2–3 týdny po první aplikaci 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Tabák Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. po výsadbě (fáze listové růžice)
2. fáze prodlužování stonku
3. fáze kvetení
Tritikale ozimé Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Třešeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Tuřín Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Višeň Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25-0,5 l 250–300 l Aplikace:
1. při plném olistění
2. před květem
3. počátek tvorby plodů
Vodnice Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1–3× 0,25 l 250–300 l Aplikace:
1. při zapojování rostlin v řádcích
2. 2 - 3 týdny po první aplikaci
3. 2 - 3 týdny po druhé aplikaci
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení sadby 0,02-0,05 % Máčení po dobu 3 – 8 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení dřevitých řízků 0,02-0,08 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení semen 0,05-0,1 % Máčení po dobu 6 – 12 hodin dle druhu
Zelenina Stimulace růstu, zvýšení kvality růstu a výživy Máčení zelených řízků 0,01-0,02 % Máčení po dobu 2 – 5 hodin dle druhu
Žito ozimé Stimulace růstu, zvýšení kvality a výnosu produkce 1. fáze odnožování (u ozimů při regeneraci); 2. koncem sloupkování 0,25 l 250–300 l opt. 1–2 aplikace
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail