Chemap Agro s.r.o.

MEDAX TOP

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Přípravek se aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39), a to maximálně 1× za sezonu v dané plodině.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nelze používat, lze-li bezprostředně před nebo po postřiku očekávat mráz.

Jednotlivé odrůdy mohou v závislosti na stanovišti reagovat různě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, jinak může dojít ke zkrácení jejich výhonků!

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Nepoužívejte slámu pocházející z ošetřeného obilí jako substrát pro kulturní rostliny.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Důkladně vypláchněte obal.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze ozimy
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail