Chemap Agro s.r.o.

MEDAX TOP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Přípravek se aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39), a to maximálně 1× za sezonu v dané plodině.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nelze používat, lze-li bezprostředně před nebo po postřiku očekávat mráz.

Jednotlivé odrůdy mohou v závislosti na stanovišti reagovat různě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, jinak může dojít ke zkrácení jejich výhonků!

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Nepoužívejte slámu pocházející z ošetřeného obilí jako substrát pro kulturní rostliny.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Důkladně vypláchněte obal.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze ozimy
detail