Chemap Agro s.r.o.

MOXA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ječmen, oves, pšenice, trávy, tritikale, žito
200–400 l /ha
postřik
max. 1×

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 39 (fáze praporcového listu, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).

Pšenice jarní, pšenice tvrdá, žito, tritikale a ječmen jarní se ošetřují od fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do fáze BBCH 32 (stádium 2. kolénka, 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka).

Oves a trávy na semeno se ošetřují od fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm).

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od vývojové fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 32 (fáze 2. kolénka, 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze BBCH 37 (objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý) do fáze BBCH 39 (fáze praporcového listu, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 37–39 0,6 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 31–32 0,4 l 200–400 l max. 1×
Oves jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–31 0,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–400 l max. 1×, včetně pšenice tvrdé
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 31–39 0,4 l 200–400 l max. 1×
Trávy zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–31 0,4 l 200–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–400 l max. 1×
detail