BASF
BASF
BASF

MOXA EC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, , trávy, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

trávy

ošetřené rostliny nelze zkrmovat

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 39 (fáze praporcového listu, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).

Pšenice jarní, pšenice tvrdá, žito, tritikale a ječmen jarní se ošetřují od fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do fáze BBCH 32 (fáze 2. kolénka, 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka).

Oves a trávy na semeno se ošetřují od fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm).

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od vývojové fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 32 (fáze 2. kolénka, 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze BBCH 37 (objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý) do fáze BBCH 39 (fáze praporcového listu, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává déšť nebo mráz.

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky minimálně 3× čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–31 0,5 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 37–39 0,6 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 31–32 0,4 l 200–300 l max. 1×
Oves jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–31 0,4 l 200–300 l max. 1×
Oves ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–31 0,4 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–300 l max. 1×, včetně pšenice tvrdá
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 31–39 0,4 l 200–300 l max. 1×, včetně pšenice tvrdá
Trávy zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–31 0,8 l 200–300 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání BBCH 30–32 0,4 l 200–300 l max. 1×
detail